Suoraan sisältöön

Opetus

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Koulussamme on käytössä seuraavanlainen päivärytmi:

1. oppitunti 8.15 - 9.00
2. oppitunti 9.00 - 9.45

välitunti 9.45 - 10.15

3. oppitunti 10.15 - 11.00
4. oppitunti 11.00 - 12.15

välitunti 12.15 - 12.30

5. oppitunti 12.30 - 13.15

välitunti 13.15 - 13.30

6. oppitunti 13.30 - 14.15
7. oppitunti 14.15 - 15.00

välitunti 15.00 - 15.15

8. oppitunti 15.15 - 16.0030.07.2022 13:28

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma