Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Pihlajiston ala-asteen koulu toimii kahdessa koulutalossa. Pääkoulu sijaitsee osoitteessa Salpausseläntie 1C ja Viikinmäen sivukoulun osoite on Harjannetie 36.  Koulussa opiskelee n. 530 oppilasta vuosiluokilla 1.-6.  Yleisopetuksen ryhmien lisäksi koulussa on kolme alueellista erityisen tuen pienryhmää, tuetun erityisen tuen ryhmä sekä kaksi valmistavan opetuksen ryhmää.

Koulun toiminta-ajatuksena on kasvattaa oppilaista itsenäisiä, tasapainoisia, yhteistyökykyisiä, toisia huomioonottavia ja aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. Opetus ja kasvatus tukevat myös oppilaiden kasvua monikulttuurisen yhteiskunnan jäseniksi. Tärkeitä tavoitteita ovat yhteistyökyky erilaisten ihmisten kanssa, vastuullisuus, kasvu hyviin tapoihin ja kestävän kehityksen edistäminen.

Koulumme kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena on vahvistaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tavoitteena on oppiainerajat ylittävä osaaminen.


Pihlajiston ala-asteen koulun järjestyssäännöt


Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.


 • Noudatan ohjeita ja sääntöjä sekä hyviä tapoja
 • Käytän asiallista kieltä
 • Kunnioitan kaikkien koskemattomuutta enkä kiusaa ketään
 • Huomioin toiset ja autan muita
 • Noudatan aikatauluja ja teen tehtäväni tunnollisesti
 • Tuon kouluun vain tarvittavat tavarat ja välineet
 • Huolehdin hyvin omista ja käyttööni annetuista välineistä ja tarvikkeista
 • Liikun ja käytän ääntäni koulun tiloissa tilanteeseen sopivalla tavalla
 • Pidän ympäristöni siistinä ja korvaan mahdollisesti aiheuttamani vahingot
 • Tuon matkapuhelimen tai muita arvoesineitä kouluun omalla vastuullani
 • En poistu ilman lupaa koulun alueelta


Järjestyssääntöjen tarkistamisen tarpeellisuus arvioidaan vuosittain toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä. Järjestyssäännöt hyväksyy koulun johtokunta (Helsingin kaupungin opetustoimen johtosääntö § 7).
04.08.2021 09:34