Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat vanhempien kanssa.

Jokaisessa Helsingin koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunnan valitsee Helsingin opetuslautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta, valitsee vakituiset opettajat, hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä. Helsingin kouluissa on käytössä internet-sovellus Wilma, jonka kautta käsitellään oppilaiden opetusjärjestelyihin ja opetukseen liittyviä asioita. Wilman kautta voi myös seurata, miten oma lapsi osallistuu opetukseen.

Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Pihlajiston ala-asteen vanhemmat ry tekee aktiivista yhteistyötä koulun kanssa järjestämällä tapahtumia ja teemallisia vanhempainiltoja. Päätapahtumia ovat vuosittaiset Palmumarkkinat ja Halloween-juhla oppilaille. Lisätietoja: pihlava.pihlajisto(at)gmail.com

Lukukauden alussa pidetään vanhempainilta, jossa esitellään koulun henkilökunta ja opettajat antavat luokkakohtaista informaatiota. Tuleville ensimmäisen luokan oppilaille ja huoltajille pidetään tutustumisilta toukokuun alussa ja toisluokkalaisten oppilaiden vanhemmille pidetään kielivalintailta.

Lukuvuositodistuksen lisäksi opettajat pitävät vähintään yhden arviointikeskustelun, johon osallistuvat oppilas ja huoltajat. Tämä pidetään syyslukukauden lopussa.24.02.2021 14:26