Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Pikku Huopalahden ala-asteen koulun kuukausitiedote

Lokakuu 2022

Pikkiksen 25. juhlavuosi

Koulumme juhlii 25 vuoden taivaltaan juhlavuodella, johon sisältyy esimerkiksi juhla, joka järjestetään joulukuussa. Juhlavuoden tapahtumista ilmoitetaan koulun kotisivuilla.

Perustiedot

Varmistattehan Wilmassa lastenne perustiedot syyskuun loppuun mennessä.

Koulukuvaus

Koulukuvaus järjestetään koulullamme 3.-4.10.2022 Opettajat ilmoittavat koteihin luokkakohtaisista aikatauluista.

Koulun läksykerho

Koulunkäynninohjaaja Matti Rutanen pitää koulullamme läksykerhoa keskiviikkoisin klo 13.15-15.00. Kerhoon ovat tervetulleita kaikki oppilaat tekemään läksyjä.

Syysloma

Syyslomaa vietetään 17.-21.10.2022

Pormestarin itsenäisyysvastaanotot

Pormestari Juhana Vartiainen järjestää kaksi oppilaille tarkoitettua itsenäisyysvastaanottoa. 6. luokkalaisille tarkoitettu vastaanotto järjestetään torstaina 8.12.2022 ja 5. luokkalaisille tarkoitettu vastaanotto perjantaina 9.12.2022. Vastaanotot järjestetään Messukeskuksessa.

Arviointi 

Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan lukuvuoden aikana monipuolisesti. Koearvosanat ovat vain osa oppiaineiden arvosanoja. Kokeiden tiedot ja arvosanat kirjataan Wilmaan, jossa huoltajat voivat merkitä ne nähdyiksi. 

Oppilaat asettavat koulussa syyslukukauden aikana itselleen tavoitteet työskentelylle, käyttäytymiselle ja sosiaalisille taidoille. Luokanopettajat kutsuvat oppilaan ja huoltajat vähintään kerran lukuvuodessa oppimiskeskusteluun, jossa keskustellaan oppilaan omien sekä vuosiluokkakohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta.  Oppimiskeskustelut järjestetään koulussamme pääsääntöisesti tammi-helmikuun aikana. Keskustelun sisältö kirjataan Wilmaan. Huoltajat saavat oppimiskeskustelun lisäksi arviointipalautetta oppilaan oppimisesta ja edistymisestä myös lukuvuoden aikana. 

Vuosiluokkien 1–3 todistuksissa käytetään sanallista arviointia. Vuosiluokilla 1–3 käyttäytymisen arviointi annetaan sanallisena arviona todistuksen liitteenä. Vuosiluokilla 4–6 oppilaat saavat sekä välitodistuksen (10.2.2023) että lukuvuositodistuksen (3.6.2022) numeroarviointina. Arvioinnissa käytetään kaupungin yhteisiä todistuspohjia.

Linkki koulumme opetussuunnitelmaan: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opetussuunnitelma/23927988/perusopetus/tiedot

Syysterveisin

Pikku Huopalahden koulun väki


Painotetun kuvataiteen info 

Tervetuloa 3. luokalla alkavan painotetun kuvataiteen infoiltaan 1.11.2022 klo 17.30 alkaen koulun ruokalaan. 

Tulevien 1.luokkalaisten tiedotustilaisuus 

Tulevien 1. luokkalaisten tiedotustilaisuus pidetään 19.1.2023 klo 17.20 alkaen koululla. Tilaisuuden tarkempi sijainti ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa.

Koulun Instagram-tili

Koulullamme on nykyään oma Instagram-tili, josta pääsee seuraamaan koulun arkea ja ajankohtaisia asioita. Tili löytyy nimimerkillä pikkuhuopalahden_aa.

Ohjeita koronavirus aikana

Oppilaat pesevät kätensä kouluun tullessa, kotiin lähdettäessä, ennen ruokailua, aina ulkoa sisään tullessa sekä aivastamisen ja yskimisen jälkeen.​ Mikäli oppilas on flunssainen tai voi huonosti koulupäivän aikana, huoltajan on velvollisuus hakea oppilas kotiin. Sairaana ei saa tulla kouluun.

Huoltajien pääsyä koulun tiloihin on rajoitettu koronavirusaikana. Samoin koulun piha-alueella oleskelu koulupäivän aikana ei ole sallittua.

Tapaamiset koulun henkilökunnan kanssa pitää sopia erikseen.

Lue THL:n ohjeet


Pysyväistiedoitteet:

Wilma        

Koulussamme on käytössä Wilma (helsinki.inschool.fi), joka on koulun virallinen tiedotuskanava. Huoltaja voi Wilman kautta mm. selvittää oppilaan poissaoloja sekä lähettää viestejä opettajalle. Mikäli huoltajalla ei ole vielä Wilmaa käytössä, Wilman avainkooditiedotteen saa koulusihteeriltä.

Huoltajien yhteystiedot

Mikäli huoltajien yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti) muuttuvat, on tärkeää, että siitä ilmoitetaan mahdollisimman pian koulusihteerille.


Koulun järjestyssäännöt 

Koulun järjestyssäännöt
28.09.2022 14:24