Suoraan sisältöön

Vanhemmille


Yhteistyöllä vanhempien kanssa tuetaan lasten oppimista, kasvua ja koulunkäyntiä. Kodin ja koulun yhteistyö on määritelty opetussuunnitelman perusteissa. Yhteistyön käytännöt sovitaan koulun ja vanhempien kesken.

Sähköinen reissuvihko Wilma on keskeinen työkalu kodin ja koulun yhteydenpidossa.

Keskeiset yhteistyömuodot voidaan jakaa kolmeen tasoon: oppilaan taso, luokan taso ja koulun taso.

Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Johtokunnan puheenjohtaja on Laura Tast.

Vanhempainyhdistys (phaa.vanhemmat(at)gmail.com) on vapaaehtoista toimintaa koulun ja oppilaiden hyväksi. Vanhempainyhdistys järjestävää tapahtumia ja tilaisuuksia yhteistyössä koulun kanssa. Lisäksi yhdistys voi toimia lisätukena koulun viralliselle päätöksentekoelimelle, johtokunnalle. Yhteistyöstä muiden vanhempien kanssa saa tukea oman lapsen kasvatukseen. Vanhempainyhdistyksen jäsenet

Koemme hyvän yhteistyön kotien kanssa vahvuudeksemme. 08.06.2021 10:55