Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Puistolanraitin ala-asteella luodaan hyvät ja turvalliset edellytykset yhdessä oppimiselle ja kasvamiselle.

Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena on, että oppilaat arvostavat itseään ja muita sekä suhtautuvat myönteisesti oppimiseen. Oppilaita ohjataan hyviin tapoihin, hyväksymään erilaisuutta ja kykyyn toimia yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa. Tavoitteena on oppilaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaaliminen.
03.12.2019 15:26