Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Puistolanraitin ala-asteen koulu kasvattaa oppilaita yhteistyössä vanhempien kanssa. Koululla järjestetään vuosittain vanhempainiltoja sekä arviointikeskusteluja. Kodin ja koulun yhteistyössä ja muussa tiedotuksessa käytetään sähköistä Wilma-järjestelmää.

Lukuvuoden ensimmäisessä luokkakohtaisessa vanhempainillassa valitaan luokan edustajavanhempi ja varahenkilö. Edustajavanhempi osallistuu 1-2 kertaa lukuvuodessa koulun toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yhteistyössä koulun henkilökunnan edustajien kanssa. Rehtori kutsuu kokouksen koolle.

Koulussa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, joka edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Koulun vanhempainyhdistykseen pyydetään edustajia lukuvuoden ensimmäisen yhteisen vanhempainillan yhteydessä. Vanhempainyhdistys kokoontuu vähintään neljä kertaa lukuvuoden aikana. Koulun edustaja osallistuu vanhempainyhdistyksen kokouksiin.

Koko koulun asioita hoitaa johtokunta. Siihen kuuluu vanhempia ja henkilökunnan edustajia.
02.08.2019 10:23