Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Puistopolun peruskoulu toimii kahdessa eri toimipisteessä lähellä toisiaan. Koulussa opiskelee noin  830 oppilasta ja työskentelee noin 100 aikuista.

Puistopolun peruskoulun oppilaat tulevat Vuosaaresta, ja painotettuun opetukseen voi hakea myös Vuosaaren ulkopuolelta.

Puistopolun peruskoulussa on painotettua opetusta urheilussa (Olympiakomitean urheiluluokka), liikunnassa ja taideilmaisussa.


Puistopolun peruskoulun järjestyssäännöt

  1. Toimin turvallisesti.
  2. Kunnioitan toisia.
  3. Kunnioitan ympäristöä ja omaisuutta.


Taideilmaisupainotus

Puistopolun peruskoulun taideilmaisupainotus alkaa alakoulussa 3. luokalta ja yläkoulussa 7. luokalta. Opetuksessa taito- ja taideaineita (kuvataide, ilmaisutaito, musiikki ja käsityö) yhdistellään eri tavoin. Keskiössä ovat oppilaan omat mielenkiinnon kohteet sekä tutkiva ja kokeileva oppiminen. Oppilaita kannustetaan löytämään oma, heitä itseään kiinnostava osaamisalueensa, jota on mahdollista syventää opintojen edetessä. Taidepainotuksen opettajat ovat taito- ja taideaineisiin erikoistuneita luokanopettajia ja aineenopettajia.

Opetuskokonaisuuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyönä opettajien eri osaamisalueita monipuolisesti hyödyntäen. Myös ulkopuolisia, kouluun tulevia vierailevia asiantuntijoita käytetään taideilmaisun opetuksessa mahdollisuuksien mukaan. Taideilmaisuluokkien kanssa tehdään retkiä erilaisiin kulttuurikohteisiin ja työpajoihin.

Tutustu taideilmaisuun Helsinki Education Week -virtuaalinäyttelyssä
https://www.thinglink.com/card/1369993435074789378

Taideilmaisupainotteiseen opetukseen sekä 3. että 7. luokalle haetaan soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan oppilaan innostusta, kiinnostusta, luovuutta sekä ilmaisu- ja yhteistyötaitoja. Taideilmaisupainotus sopii kaikille taideilmaisusta kiinnostuneille ja erilaisiin taito- ja taideaineisiin motivoituneille lapsille sekä nuorille.

Taideilmaisun pääsykoepäivät ilmoitetaan viimeistään edellisen vuoden joulukuussa Ajankohtaista-sivulla.

Liikuntapainotus

Puistopolun peruskoulun liikuntapainotus alkaa 3. luokalta. Painotetussa liikunnan opetuksessa liikuntaa on neljä tuntia viikossa. Valintojen myötä liikuntatuntien määrä voi kasvaa yläkoulussa kuuteen tuntiin viikossa. Liikuntapainotus sopii kaikille liikunnasta kiinnostuneille sekä aktiivisille harrastajille. Painotetun liikunnan opettajat ovat liikuntaan erikoistuneita luokanopettajia ja liikunnan aineopettajia.


Koulun lajitarjonta on monipuolinen. Liikunnan opetuksessa keskitytään paitsi tuttuihin koululiikuntalajeihin, myös tutustutaan uusiin, koululiikunnassa harvinaisempiin lajeihin. Ylemmillä luokilla on mahdollisuus syventää lisäksi omia lajitaitoja.


Koululla on käytössä kolme liikuntasalia, joista löytyy monipuoliset varusteet eri liikuntalajien harjoittelemiseen. Ulkoliikuntalajien harjoitteluun on koulun lähellä hyvät mahdollisuudet esimerkiksi Heteniityn urheilukentällä, Mustavuoren ulkoilualueella, Uutelan ulkoilualueella sekä Kartanon kentällä. Koulun lähellä on urheilutalo, uimahalli sekä jäähalli, joissa voi harjoitella monipuolisesti ja tehokkaasti.


3. luokalla alkavaan liikuntapainotukseen otetaan oppilaita soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskoe järjestetään vuosittain tammi-helmikuussa. Testeissä arvioidaan taitoja, koordinaatiota, rytmitajua, harrastuneisuutta ja kiinnostusta liikuntaan.
Liikuntapainotus jatkuu omassa koulussa oppilaan niin halutessa automaattisesti yläkoulussa. Oppilaita otetaan liikuntapainotukseen lisää 7.-luokille, mikäli paikkoja on vapaana.


Urheiluluokille täytyy jokaisen halukkaan hakea vielä 6.-luokalla erillisellä pääsykokeella, myös niiden, jotka ovat jo alakoulusta siirtyessä painotetun liikunnan opiskelijoita. Urheiluluokille haettaessa osallistutaan lisäksi lajitestiin.
Liikunnan pääsykoepäivät ilmoitetaan viimeistään edellisen vuoden joulukuussa Ajankohtaista-sivulla. 

Urheiluyläkoulu

Urheiluyläkouluilla on Suomen Olympiakomitean myöntämä urheiluoppilaitos-status. Urheiluyläkouluissa rakennetaan valtakunnallista urheiluyläkoulumallia, jossa toteutuu mahdollisuus 10 liikunta- ja urheilutuntiin kouluviikon aikana. Urheiluyläkoulussa tavoitteellisesti urheileva nuori saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun täysipainoiseen yhdistämiseen. Urheiluyläkoulujen koordinoinnista vastaa Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön urheiluakatemiaohjelma.

Puistopolun peruskoulussa on lajivalmennusta yhteistyöseurojen ja liittojen toimesta useissa eri lajeissa, kuten mm. jääkiekko, jalkapallo, koripallo, salibandy, voimistelu (mm. telinevoimistelu ja Team Gym) ja fysiikkavalmennus. Myös muiden lajien urheilijoilla on mahdollisuus aamuharjoitteluun sovittaessa oman valmentajan kanssa.
Aamuharjoitukset sijoittuvat tiistai- ja torstaiaamuun klo 8.00 - 9.30 sekä keskiviikkoisin klo 15-16.30 välille eri lajeissa sekä fysiikkavalmennuksessa.

Lisätietoja löytyy Urhean harjoitustarjottimelta:

Valmennus Helsinki

Yläkouluaika on tärkeä vaihe urheilijan polulla: nuori kasvaa urheilun harrastajasta tavoitteelliseksi urheilijaksi. Innostus syvenee intohimoksi, monipuolisista liikuntataidoista jalostuvat vahvat lajitaidot, hyvä harjoitettavuus tarkentuu systemaattiseksi harjoitteluksi ja urheilulliset elämäntavat luovat edellytykset terveeksi urheilijaksi kasvulle.

Urheiluyläkoulu on urheilusta innostuneelle nuorelle erinomainen mahdollisuus yhdistää koulunkäynti ja urheilu. Urheiluyläkouluissa rakennetaan nuoren urheilijan hyvää arkea ja opetetaan nuoria itsenäiseen työskentelyyn, vastuun ottamiseen ja arjen aikatauluttamiseen. Tämä onnistuu usean eri toimijan yhteistyöllä: mukana ovat koulut ja opettajat sekä lajiliitot, seurat ja urheiluakatemiat.
Jos siis olet urheilusta innostunut 6.-luokkalainen tai hänen vanhempansa, katso lisätietoa urheiluyläkouluista Olympiakomitean sivuilta urhea.fi.
Urheiluyläkouluun hakeudutaan valtakunnallisen soveltuvuuskokeen kautta, joka mittaa keskeisiä taitoja ja ominaisuuksia. Lisätietoja sivulta soveltuvuuskoe.fi sekä Yläkouluhaun diasarja  ja Yläkouluhaun esittelyvideo

URHEILUYLÄKOULUSSA SAAT
• urheilua tukevan innostavan ilmapiirin
• jopa 10 tuntia laadukasta liikuntaa ja urheilua kouluviikkoon noin klo 8 - 16 välisenä aikana
• mahdollisuuden yhdistää koulun ja urheilun toimivasti
• seurojen ohjaamat laji- ja yleisharjoitukset koulupäivän yhteydessä.

Lisätietoja Urheiluyläkoulusta liikunnanopettaja Taina Aholalta, taina.ahola@edu.hel.fi.
URHEAN pääsykoepäivät ilmoitetaan viimeistään edellisen vuoden joulukuussa Ajankohtaista-sivulla.31.10.2022 13:40