Suoraan sisältöön

Lomakkeet

Vapautusta koulutyöstä (lomaa) anotaanWilman lomakkeella

Huoltajat voivat anoa vapautusta koulutyöstä Wilman ’Vapauttaminen koulutyöstä’ –lomakkeella, joka löytyy
’Hakemukset ja päätökset’-sivulta.
Sivulla näkyvät vireillä olevat ja käsitellyt asiakirjat.
Hakemus on edelleen tehtävä vähintään 2 viikkoa ennen toivottua poissaoloa.

Hakemuksen tekeminen aloitetaan klikkaamalla ’Tee uusi hakemus’- painiketta.
Huoltaja täyttää ’Hakemus’-paneelissa olevat ’Poissaolo alkaa’, ’Poissaolo päättyy’ sekä ’Poissaolon syy’ –kentät ja tallentaa tiedot oikean alakulman painikkeella.

Hakemus näkyy luokanopettajalle / luokanohjaajalle ja rehtorille.
Luokanopettaja/ohjaaja tekee päätökset 1-5 päivän poissaoloista, rehtori sitä pidemmistä.

Kun päätös on annettu, näkyy taulukossa Päätös-sarakkeessa linkki päätösasiakirjaan ja Päätöksen pvm -sarakkeessa päätöksen antopäivä.
Jos nämä tiedot puuttuvat, on hakemus vielä käsittelyssä.
Kun päätös on tehty, päätösasiakirjan voi lukea ja tulostaa.

Muut Kasvatuksen ja koulutuksen lomakkeet27.01.2021 15:57