Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kodin ja koulun yhteistyö


Wilma 

Tärkein yhteistyökanava kodin ja koulun välillä on Wilma-järjestelmä. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä ja voivat lähettää viestejä opettajille. Vapautusta koulutyöstä (lomaa) huoltajat voivat Wilman ’Vapauttaminen koulutyöstä’ –lomakkeella. Koulusihteerit auttavat Wilma-tunnuksiin liittyvissä asioissa.

Vanhempainillat 

Tietoa koulutyöstä saa myös vanhempainilloista. Vanhempainillat järjestetään lukuvuoden alussa. Lisäksi järjestetään info-tilaisuuksia mm. tulevien ekaluokkalaisten huoltajille, liikuntalinjoille pyrkiville sekä yhdeksäsluokkalaisten yhteishausta. Näistä tiedot tulevat Ajankohtaista osioon.  

Johtokunta 

Jokaisessa Helsingin koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat, oppilaiden ja koulun henkilökunnan edustajat. Johtokunnan jäsenet sekä kokousten pöytäkirjat. 

Koululla on myös omat Facebook-sivut.

Vanhempainyhdistys

Koulussa toimii myös aktiivinen vanhempainyhdistys.

Vanhempainyhdistyksen jäsenet:

puheenjohtaja: Tiina Järvelä
rahastonhoitaja Toni Asikainen
jäsenet: Anne Kurteshi
Jaana Niare
Oskari Vesterinen
Niina Liimatainen

Erityisruokavaliot

Koulujen ja oppilaitosten ruokailijoille järjestetään erityisruokavalio terveydellisistä syistä lääkärintodistuksen perusteella. Lääkärintodistusta ei edellytetä vähälaktoosisessa ruokavaliossa, kasvisruokavaliossa eikä uskonnollisiin syihin perustuvassa ruokavaliossa. Erityisruokavaliolomakkeen tiedot tarkistetaan vuosittain.

Kasvisruokavaliosta ja uskonnollisiin syihin perustuvasta ruokavaliosta ilmoitetaan myös erityisruokavaliolomakkeella. Eri uskontojen vaatimat ateriat kootaan pääsääntöisesti perus- ja kasvisvaihtoehtojen pohjalta.

Lääkärintodistus ja sen perusteella täytetty erityisruokavaliolomake toimitetaan terveydenhoitajalle. Terveydenhoitaja toimittaa erityisruokavaliolomakkeen keittiöön. Erityisruokavalioiden toteutusta koulu- ja opiskelijaruokailussa on kuvattu yksityiskohtaisemmin erityisruokavaliolomakkeessa ja erityisruokavalio-ohjeessa.

Yksittäisen ruokalajin soveltuvuuden voi tarkistaa kouluravintolan tuotetiedoista.

Erityisruokavaliolomake
16.02.2022 15:46