Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kielikylpyopetus

Kielikylpyopetuksella tarkoitetaan Helsingissä suomenkielisissä kouluissa annettavaa opetusta, jossa ruotsin kieli on sekä oppimisen kohde että väline eri oppiaineiden sisältöjen oppimisessa. Kielikylpyopetuksessa ruotsin kieltä käytetään eri oppiaineiden opetuksessa ja kouluelämän eri tilanteissa. Ruotsin kieli on myös kielikylpyoppilaiden A-kieli.

Puotilan ala-asteen koulussa noudatetaan täydellistä kielikylpyä niin laajasti kuin se lainsäädännön puitteissa on mahdollista. Kielikylpykielellä annetaan opetusta kaikissa oppiaineissa. Koulun toimintasuunnitelmassa tarkennetaan vuosittain mitä oppiaineita tai oppiaineiden osia opetetaan kielikylpykielellä ja mitä koulun opetuskielellä suomella.23.02.2021 10:53

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma