Suoraan sisältöön

Opetus

Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, S2-opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.


Koulumme kehittää ilmiöoppimis- ja STEAM-pedagogiikkaa

Roihuvuoren ala-aste on ilmiöoppimisen kehittäjäkoulu. Osallistuimme vuosina 2016-2019 Helsingin kaupungin digitalisaatio-ohjelmassa innovatiivisten koulujen kehittämishankkeeseen. Roihuvuoren koulussa toteutetaan kahdesti vuodessa laaja monialaisten aineiden ilmiöoppimisen jakso. Ilmiöpohjaisuuden pedagogiikka nojaa meillä tutkivaan oppimiseen, keksintöpedagiikkaan ja innovatiivsen, kehittyvän koulun viitekehykseen (Ilomäki ja Lakkala, 2011) STEAM on pedagoginen lähestymistapa, jolla tuodaan erityisesti matematiikan ja luonnontieteiden opiskeluun lisää innostusta ja merkityksellisyyttä. STEAM on kirjainyhdistelmä sanoista Science (luonnontieteelliset alat), Technology & Engineering (teknologiset ja insinöörialat), Arts (humanistiset ja yhteiskunnalliset alat sekä taiteet) ja Mathematics (matematiikka). STEAM:issa yhdistellään uutta luovasti mm. tutkimista, ajattelua, kokeilua, rakentelua, ohjelmointia ja muotoilua. STEAM:issa myös korostuu yhteistyö eri tiedonalojen välillä sekä muiden koulutusasteiden ja työelämän kanssa. Koulumme on mukana kehittämässä STEAM-pedagogiikkaa Helsinkiin yhteistyössä asiantuntijaopettajatiimin kanssa. Perusopetukseen on kehitteillä mm. vuosiluokittainen STEAM-oppimispolku. STEAM kytkeytyy Roihuvuoren koulussa myös osaksi ilmiöoppimisen jaksoja.

Teemme aktiivista yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa tutkimusten ja kehittämisen parissa esim. osallistumalla tällä Growing Mind-Kasvava Mieli- tutkimushankkeen yhteistyöhön.

23.02.2021 11:47

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma