Suoraan sisältöön

Vanhemmille


Yhteistyö vanhempien kanssa on hyvin tärkeää, jotta lapsen koulunkäynti sujuu. Kodin ja koulun yhteistyö on määritelty opetussuunnitelman perusteissa. Yhteistyön käytännöt sovitaan koulun ja vanhempien kesken.

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Johtokunnan puheenjohtaja on Riikka Sulkamo-Mäkinen.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot, päivittävät henkilötietojaan ja viestivät opiskelijoiden ja huoltajien kanssa.

Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta opiskelijan poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita. Oppilailla on omat Wilma-tunnukset. Oppilaat voivat katsoa mm. koulun tiedotteet, omat suoritukset, tulevat kokeet ja lähettää sähköpostia Wilman kautta opettajille ja henkilökunnalle.

Sakarinmäen peruskoulussa toimii vanhempainyhdistys, joka ottaa aktiivisesti osaa koulun toiminnan suunnitteluun. Vanhempainyhdistys on vapaaehtoista toimintaa koulun ja oppilaiden hyväksi. Vanhempainyhdistys järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia yhteistyössä koulun kanssa. Yhteistyöstä muiden vanhempien kanssa saa tukea oman lapsen kasvatukseen. Koulun rehtori tai apulaisrehtori osallistuu tarpeen mukaan vanhempainyhdistyksen kokouksiin ja välittää tietoa koulusta/saa tietoa vanhempien toiveista koulua kohtaan. Vanhempainyhdistys löytyy Facebook:sta. 

Koteihin annetaan tietoa koulua koskevista asioista Wilman lisäksi koulutiedotteissa, luokka- ja koulukohtaisissa vanhempainilloissa ja vanhempainyhdistyksen kautta.

Sakarinmäen peruskoulussa järjestetään koko koulun yhteisiä ja luokkakohtaisia vanhempainiltoja, joista ilmoitetaan aina erikseen.24.02.2021 14:59