Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Santahaminan saari ja lähiympäristö muodostavat omaleimaisen ja rikkaan kouluympäristön. Meren läheisyys, luonnon monimuotoisuus, puolustusvoimien läsnäolo sekä pienen koulun historia ja perinteet luovat pohjan oman pikkukoulumme hengelle:

Meidän pienessä koulussamme annamme toisillemme lämpöä ja läsnäoloa, luomme luottamusta ja tuemme toisiamme!

Oppilaita koulussamme on noin 140. Koulussamme kehitämme ja kokeilemme mielellämme uutta. Kuluvana lukuvuonna olemme koulun kehittämisessä painottaneet digitalisaatiota ja oppilaiden arviointia.

Koulun toiminta-ajatus

Koulussa on I T U A.

I = Ihmettelyä, kysymyksen asettelua (oppilaiden kysymyksiin reagoiminen)

T = Tutkimista, toimimista (tieteellisyyttä kullekin tieteenalalle ominaisen ajattelun ehdoilla)

U = Uteliaisuutta, ennakkoluulottomuutta (erilaisuuden hyväksyminen)

A = Ajattelua, avoimuutta ja arviointia (kriittiseen ja reflektiiviseen ajatteluun ohjaamista03.02.2020 14:21