Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Siltamäen ala-asteen koulussa on 1.–6. luokat. Oppilaita koulussa on noin 300. Siltamäen ala-asteen koulu on innostava, kannustava ja itseään kehittävä oppimisyhteisö. Koulu sijaitsee luonnonkauniilla alueella Pohjois-Helsingissä.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät ja tarkoituksenmukaiset edellytykset oppimiselle. Koulussa korostetaan oppilaskeskeisyyttä soveltamalla ja kehittämällä opetusta ja opetusmenetelmiä sekä ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Koulusta pyritään luomaan yhdessä kodin ja ympäristön kanssa meidän koulu. Siltamäen ala-asteen toiminta-ajatuksena on antaa vankkaa perusopetusta turvallisessa ja välittävässä oppimisympäristössä

Siltamäen ala-asteella harjoitellaan tärkeitä elämänhallinnan taitoja: kunnioittamista, välittämistä, yhteisöllisyyttä, inhimillisyyttä ja sitoutumista.

Kunnioittamisen lähtökohtana on oman itsensä arvostaminen. Se taas luo perustan toisten hyväksymiselle ja arvostamiselle. Kunnioittamista osoitetaan toimimalla oikeudenmukaisesti ja hyviä tapoja noudattaen. Pidämme yhdessä huolta ystävällisestä ilmapiiristä ja hyvinvoinnista.

Välittäminen on yhteisön jäsenten huomioon ottamista ja ympäristöstä huolehtimista. Koulussamme ei sallita kiusaamista tai syrjintää missään muodossa. Koulutyöskentelyssämme näkyy inhimillisyys - tekemisen ja olemisen ilo ilman kilpailuhenkisyyttä.

Koulun henkilökunta ja oppilaat kehittävät ja ylläpitävät koko koulun myönteistä yhteishenkeä. Jokainen kouluyhteisömme jäsen sitoutuu yhteisesti sovittuihin koulun sääntöihin yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.

Koulussamme panostetaan ammatilliseen vuorovaikutukseen oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseksi. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet määräytyvät oppilaiden, huoltajien, koulun henkilöstön sekä opetussuunnitelman mukaisesti. Kaikkien tietoisuus oppimisen ja kasvattamisen tavoitteista lisää vastuun kokemusta ja arvokokemuksia.
01.08.2019 14:01