Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat vanhempien kanssa.

Jokaisessa Helsingin koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunnan valitsee Helsingin opetuslautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta, valitsee vakituiset opettajat, hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi.

Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa koulun järjestämissä tilaisuuksissa tai vanhempien perustaman luokkatoimikunnan tapahtumissa. Useissa kouluissa toimii myös vanhempainyhdistys, joka tukee koko koulun toimintaa.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä.

Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Lupahakemus oppilaan poissaoloa varten löytyy alla olevan linkin kautta:

Lomakkeet

 

Kodin ja koulun yhteistyö

Huoltajat kutsutaan koululle useita kertoja lukuvuoden aikana.  

Voitte ottaa yhteyttä opettajiin ja rehtoriin kysymysten ilmaantuessa. Henkilöstön tavoittaa parhaiten Wilma-viestillä tai sähköpostilla (etunimi.sukunimi@edu.hel.fi)

tai soittamalla opettajanhuoneen puhelinnumeroon (09 310 80998). Missään asioissa ei  kannata jättää viestiä vastaajaan. Jättäkää siis soittopyyntö tai soittakaa uudelleen. Kiitos!

Vanhempainyhdistys

Koulussamme toimii aktiivinen vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistys järjestää monenlaista mukavaa niin oppilaille kuin heidän perheilleen lukuvuoden aikana. Se on mukana erilaisissa koulun tapahtumissa sekä kerää varoja monipuolisiin hankkeisiin. Kaikki oppilaiden huoltajat ovat tervetulleita mukaan toimintaan! Osallistumalla voit vaikuttaa ja olla mukana kehittämässä toimintaa oppilaiden hyväksi. Tavoitteena on saada edustaja jokaisen luokan huoltajista.

Vanhempainyhdistyksen ja luokkien varainkeruu

Vanhempainyhdistys ja luokat ovat jo monen vuoden ajan keränneet varoja seinäkalenterimyynnillä. Sen lisäksi vanhempainyhdistys kerää varoja muun muassa puffet -myynnillä lauantaikoulupäivinä sekä kevätjuhlissa. Myös luokilla on mahdollisuus varainkeruuseen puffet -myynnillä esimerkiksi leirikoulua varten. Luokat voivat järjestää puffetin vanhempainiltoihin tai vanhempainyhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. Jos halukkaita luokkia on useampia, voivat luokat järjestää puffetin yhdessä tai puffetin järjestäjä arvotaan. Poikkeuksena on mahdollinen 4-luokkalaisten itsenäisyyspäiväntanssien puffetin järjestäminen, joka on 4. -luokkalaisten mahdollisuus kartuttaa leirikoulukassaa. 5. -luokkalaiset puolestaan ovat etuoikeutettuja mahdollinen joulujuhla -puffetin järjestämisessä.

Miksi mukaan Siltamäen ala-asteen vanhempainyhdistykseen? 

• Opit tuntemaan lapsesi kavereita ja heidän vanhempiaan.
• Tutustut koulun henkilökuntaan ja opettajiin.
• Koulun käytännöt tulevat tutuiksi ja voit olla mukana kehittämässä niitä.
• Voit vaikuttaa koulun/asuinalueen viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja päätöksentekoon.
• Olet mukana järjestämässä mukavaa toimintaa lapsille ja nuorille.
• Voit vaihtaa ajatuksia muiden vanhempien kanssa lasten kasvatuksesta ja vanhemmuudesta.
• Olet mukana rakentamassa paikallista aikuisten turvaverkkoa lasten ja nuorten ympärille sekä edistämässä koulun ja kodin yhteistyötä.
• Olet ajamassa oppilaiden etuja ja puolustamassa olemassa olevia.
• Olet mukana miettimässä kuinka kouluympäristö saadaan entistä turvallisemmaksi.
Vanhempainyhdistystoiminta on monimuotoista lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoistyötä, joka tuottaa iloa myös tekijöilleen. Vanhempainyhdistys toimii koulun kaikkien lasten ja nuorten hyväksi, perustuu tietysti vapaaehtoisuuteen ja on avointa ihan kaikille vanhemmille.

Mukana voi olla silloin tällöin, joka kerta, tai vaikka vain silloin kun siltä tuntuu J Toiminta ei ole ryppyotsaista, pakollista, ja kaikkien ei tarvitse osata edes leipoa pullaa! Riittää kun tulee mukaan mukaviin kokouksiin ja vaikka ideoi muiden mukana ja saa samalla uusia huipputyyppejä ystävikseen!

Niin se vaan on että yhdessä olemme vahvempia, ja yhteisöllisyyden lisääminen on voimaa!

Seuraava mahdollisuus päästä mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan ja päästä mukaan vaikuttamaan on yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous.

Tervetuloa mukaan suunnittelemaan lukuvuoden toimintaa!

Terveisin vanhempainyhdistyksen  väki

Poissaolot

Mikäli oppilas jää pois koulusta sairauden tai muun voittamattoman esteen vuoksi, on vanhempien ilmoitettava asiasta opettajalle heti puhelimitse, Wilmassa tai sähköpostilla, viimeistään kuitenkin kolmen päivän ku­luessa. Poissaolojen seuranta tapahtuu Wilma-ohjelmassa internet-yhteyden välityksellä. Pidättehän huolen, että koululla on teihin ajantasaiset yhteystiedot.

Jos oppilaalle halutaan lomaa eli vapautusta koulutyöstä jonkin tärkeän syyn vuoksi, pyy­detään lupa kirjallisesti. Linkki lomakkeeseen löytyy koulun nettisivuilta.

  • opettajalta viiteen päivään saakka ja
  • pidemmät lomat anotaan rehtorilta.

Loma voidaan myöntää vain perustelluista syistä. Lupaa anottaessa opettajalle selvite­tään, miten koulutehtävät hoidetaan. Kirjallinen anomus on jätettävä kouluun hyvissä ajoin ennen aiottua lomaa.

Turvallinen arki koulussa

Meille Siltamäen ala-asteen väelle on ensiarvoisen tärkeää, että arkinen koulutyö sujuu turvallisesti ja rauhallisesti. On tärkeää, että kotona huolehditaan lapsen riittävästä yöunesta ja aamupalasta ennen koulun alkua. Toivomme myös, että lapsella on riittävä ja sopiva vaatetus päivittäin ja että lapsi saapuu kouluun ajoissa.

Huom! Koulun henkilökunnalle tarkoitetulle parkkipaikalle tai koulun edustalle ei kannata tuoda lasta autolla, koska siitä aiheutuu vaaratilanteita niin lapsille kuin autoilijoillekin. Uusi parkkipaikka-alue hiekkakentän päädyssä toimii taksinkuljetusalueena sekä henkilökunnan parkkipaikka-alueena.

Lapsella on oltava päivittäin mukana koulussa tarvittavat

  • oppikirjat
  • vihkot
  • reissuvihko
  • kynä, kumi ja viivain
  • liikuntavarusteet ja pyyhe liikuntatunneilla
  • palautettavat kokeet
  • palautettavat tiedotteet

Lapsenne koulumenestyksen tukemiseksi kotiväki kannustaa lasta parhaiten olemalla kiinnostunut koulun opetuksesta, tapahtumista sekä huolehtimalla siitä, että kotitehtävät on tehty. Toivomme teidän tarkistavan lastenne läksyt Wilmasta/reissuvihosta päivittäin näin lukuvuoden alussa. Jos lapsi suoriutuu kotitehtävistä omatoimisesti, riittää viikkoseuranta. Mikäli lapsenne tuo kouluun kännykän tms. arvokkaan esineen, on se koulussa omalla vastuulla. Kännykän tulee olla koulupäivän ajan äänettömänä tai kiinni. Hyödynnämme kännyköitä myös opetuskäytössä.

Koulumatka on osa koulupäivää. Matkan täytyy olla turvallinen ja helppo kulkea lapsen ikätaso huomioiden. Tästä syystä suosittelemme, että 1.- 2. – luokkien oppilaat eivät kulje polkupyörällä kouluun. Isompienkin oppilaiden kohdalla asiaa kannattaa harkita; suurim­malla osalla oppilaista koulumatka on lyhyt. Pyöräilykypärää kannattaa joka tapauksessa käyttää aina, kun kuljetaan pyörällä.  Muistutamme myös, että koulu ei vastaa pyörille mahdollisesti tapahtuneista vahingoista koulupäivän aikana. Lasten kanssa kannattaa keskustella myös kotona, ettei tuntemattomien ihmisten kanssa kannata keskustella koulumatkalla.

Mitä kouluun ei saa tuoda?

Kaikenlaisten teräaseiden ja terävien esineiden tuominen kouluun on ehdottomasti kielletty. Ehdoton kielto koskee myös tulitikkuja ja sytkäreitä. Tupakkalain mukaisesti koulualueella tupakointi on ehdottomasti kielletty 24 h/vrk.

Turvallista ja mukavaa lukuvuotta kaikille oppilaille ja perheille!

 toivottaa Siltamäen ala-asteen väki22.12.2021 13:03