Suoraan sisältöön

Johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Johtokuntien tehtävät määritellään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johtosäännössä.

Johtokunta mm. hyväksyy koulun järjestyssäännöt ja talousarvion käyttösuunnitelman. Johtokunta tekee kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle esityksen koulun opetussuunnitelmasta ja muista opetuksen järjestämiseen liittyvistä koulukohtaisista suunnitelmista.

Johtokunta hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman vuotuisia työaikoja lukuun ottamatta.

Johtokunta vuosina 2022 – 2025

Puheenjohtaja
Laura Vuolle (varajäsen Maija Heinänen)

Varapuheenjohtaja
Katja Rinne-Garmston (Hanna Jokinen)

Huoltajajäsenet
Susanna Alhokoski (Jarmo Keskinen)
Timo Kallinen (Ann-Marie Kopra)
Anssi Hallio (Anifa Mangoko-Mbuli)

Opettajajäsen
Katriina Sohlberg (Tea Nyfors)   

Muu henkilökunta
Irina Heiskanen (Julius Bremer)



21.01.2022 13:07