Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Koulumme pääasiallisena kodin ja koulun välisen yhteistyön muotona toimivat 4-6 viikon välein järjestettävät kasvukeskustelut, joihin kutsutaan oppilas, huoltajat, hoitovastuuhenkilöt ja muut yhteistyökumppanit. Yhteistyön tarkoituksena on rakentaa avointa ja luottamuksellista vuorovaikutusta sekä kasvatuskumppanuutta.

Kasvukeskusteluissa keskustellaan ihmisenä sekä oppijana kasvamisesta, oppimisesta ja siinä edistymisestä, arvioinnista sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta. Yhteistyötapaamisissa käytetään tarvittaessa tulkkipalveluita. Huoltajiin ollaan yhteydessä tarpeen vaatiessa päivittäin.  

Eripituisilla osastojaksoilla olevien oppilaiden huoltajia tavataan tarpeen mukaan koulun tai hoitotahon järjestämissä neuvotteluissa.  08.03.2021 17:43