Suoraan sisältöön

Meidän koulumme

Tervetuloa Strömbergin kouluun!

Strömbergin koulu on perusopetuksen osalta ala-asteen koulu, jossa on luokat 1-6. Erityisopetuksen luokista yksi (toiminta-alueittain järjestetty opetus) toimii luokka-asteilla 0-9 ja pidennetyn oppivelvollisuuden luokat (kaksi POY-luokkaa ja autismiluokka) toimivat luokka-asteilla 0-6. Oppilaita koulussa on tällä hetkellä 196. Koulu sijaitsee Strömbergin alueella Pitäjänmäessä.

Strömbergin koulussa noudatetaan freinetpedagogiikkaa. Asioita opiskellaan mahdollisimman toiminnallisesti. Hyviin tapoihin panostetaan joka päivä. Kotien vastuuta kasvatuksesta korostetaan. Vanhemmat ovat tervetulleita luokkaan auttamaan ja osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja opintoretkiin. Avoimuus luo luottamusta.

Työkasvatus on olennainen osa freinetpedagogiikkaa. Opiskeluun kuuluu käytännön työtehtäviä: pihan kunnostusta, eläinten ja kasvien hoitoa, ruokasalissa auttamista, leipomista, siivousta, kierrätystä jne. Vastuutehtäviin kuuluu myös vieraitten ohjaamista ja toisten auttamista. Työtehtävät ovat osa opetussuunnitelman ympäristö- ja tapakasvatusta.
27.05.2021 08:42