Suoraan sisältöön

Arviointi

Keskeisenä ajatuksena arviointiprosessissa on, että opettaja oppii arviointisyklin sisällä millaista ohjausta kukin oppilas tarvitsee.

Peruskoulussa arvioidaan oppilaan oppimista, käyttäytymistä ja työskentelyä. Suomenlinnan ala-asteen arviointikulttuuri on sidottu lukuvuotta jakavaan pysäkkimalliin, joka muodostaa kuuden vuoden jatkumon kohtaamisille, kasvukeskusteluille ja arvioinnin yhteisille käytänteille.

Pysäkkimallilla mahdollistetaan tiivis yhteistyö kodin ja koulun välillä. Ryhmätapaamisilla ja ilmiöseminaareilla tuetaan myös huoltajien välistä verkostoitumista.10.08.2020 10:22