Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Helsingissä opetuksen ja oppilaan tuen toteuttamisen lähtökohtana on jokaisen oppilaan oikeus omista lähtökohdistaan ja osana yhteisöä onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki muodostuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. Oppilaan saama tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista ja heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppilas tai huoltaja ei voi kieltäytyä perusopetuslaissa säädetyn tuen vastaanottamisesta.

Suomenlinnan koulussa oppilaan etenemistä ja hyvinvointia seurataan tiiviissä yhteistyössä kotien kanssa. Lukuvuoden pysäkkimallissa esitetään kohtaamisille selkeä sykli. Joskus oppilas voi tarvita tiiviimmin tukea opiskelunsa tai oman käyttäytymisensä ymmärtämiseen ja ohjaamiseen. Tällöin sovitaan kodin kanssa lukuvuoden varrelle tiheämmät pysäkkivälit.07.11.2018 09:35