Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Suutarinkylän peruskoulu on koillishelsinkiläinen yhtenäinen peruskoulu 1.-9. luokille. Koulu toimii kahdessa rakennuksessa, alakoulun rakennusta kutsutaan Nummeksi ja yläkoulun rakennusta Suutariksi. Koulussa painotetaan vuosiluokilla 1-6 sisällöllisenä painotuksena matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja musiikkia sekä vuosiluokilla 7-9 soveltuvuuskoepainotuksena musiikkia ja latinaa. Koulu sai alkunsa, kun Töyrynummen ala-asteen koulu ja Suutarilan yläasteen koulu yhdistyivät vuonna 2016.

Suutarinkylän peruskoulu tarjoaa oppilaalle laaja-alaiset perustiedot ja -taidot tieteestä, taiteesta ja kulttuurista. Koulumme tavoitteena on vahvistaa oppilaiden minäkäsitystä sekä kasvattaa oppilaita arvostamaan muita ihmisiä sekä ympäristöä. Opetus tukee oppilaiden kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen, tasa-arvoiseen ajatteluun ja kestävän kehityksen edistämiseen niin, että oppilaat ymmärtävät oman roolinsa tulevaisuuden rakentajina.

Suutarinkylän peruskoulu osallistuu Taidetestaajat-hankkeeseen.

Fiiliksiä yläkoulun välituntitoiminnasta ja kotitaloustunnilta


Välituntitoimintaa kehitetään yhdessä oppilaiden kanssa. Suutarissa on välituntilainaamo, josta voi lainata välineitä liikunnalliseen välkkään: ala-aulassa ja pihalla on pingispöytiä, ja pihalla on myös keinonurmikenttä ja koriskenttä sekä frisbeegolf-koreja. 26.10.2022 14:10