Suoraan sisältöön

Aamupäivätoiminta

Koulussamme järjestetään aamupäivätoimintaa koulupäivinä klo 8.15 – 9.45 välisenä aikana. Aamupäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityistä tukea tarvitseville 3.-4.-luokkalaisille. 

Ohjaajina toimivat koulun opettajat sekä koulunkäyntiavustajat.

Aamupäivätoiminta on leikkiä, liikuntaa, ulkoilua, musiikkia, kielellistä ilmaisua ja mediataitoja. Toimintaa on koulun sisä-  ja ulkotiloissa. Toiminta on luonteeltaan lapsilähtöistä yhdessäoloa, jossa vapaamuotoinen ja osittain ohjattu tekeminen tukevat toiminnallisen koulupäivän hyvää aloitusta.

Aamupäivätoimintaan osallistuvat lapset ovat kaupungin tapaturmavakuutuksen piirissä, koska se on koulun toimintaa ja kirjattu toimintasuunnitelmaan. Toiminnassa ei tarjota aamupalaa, mutta aamupäivätoiminnassa järjestetään mahdollisuus nauttia omia eväitä. Toiminnasta ei peritä asiakasmaksua.

Aamupäivätoimintaan haetaan Wilman kautta. 

Lisätietoja voi kysellä Kristiina Toivolalta puh. 040 336 0520.

Koululaisten aamupäivätoimintaa järjestetään perusopetuslain mukaisesti kaupungin suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä kouluissa ja joissakin leikkipuistoissa. Lapset voivat osallistua toimintaan ennen oppituntien alkua. Ilmoittautuminen ja lisätietoa aamupäivätoiminnasta.11.08.2022 10:29