Suoraan sisältöön

Oppilaiden osallisuus

Alakoulun kummitoiminta

4.-luokkalaiset toimivat 1.-luokkalaisten kummeina ohjaten ja auttaen heitä koulun arjessa. Viides- ja kuudesluokkalaiset jatkavat kummitoimintaansa kummioppilaidensa kanssa.

Yläkoulun tukioppilaat

Suutarin tukioppilaat on valittu koulun 8.–9.-luokkalaisista oppilaista, ja heitä ohjaavat lukuvuonna 2020–2021 opettajat Heli Tikkanen ja Reetta Annala. Tukioppilaat auttavat uusia seitsemäsluokkalaisia tutustumaan uuteen kouluun sekä yksinäisiä oppilaita kavereiden löytämisessä. Lisäksi he pyrkivät parantamaan kouluviihtyvyyttä sekä ehkäisevät ja puuttuvat koulukiusaamiseen.

Lukuvuoden aikana tukioppilaat järjestävät erilaisia tapahtumia, kuten koulusuunnistuksen koulun alkaessa uusille seitsemäsluokkalaisille ja ystävänpäivätapahtuman helmikuussa. Lisäksi he käyvät lähialueen alakouluissa ja erilaisissa vanhempaintilaisuuksissa esittelemässä yläkoulua.

Oppilaskunta

Suutarinkylän peruskoulun oppilaskunta toimii kahdessa yksikössä: Nummen talossa toimivat 1. –6.-luokkalaiset "oppikset" ja Suutarin talossa 7. –9.-luokkalaisten oppilaskunta ja sen hallitus. Yhteistyötä tehdään yli luokkarajojen. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina lukuvuonna 2020-2021 toimivat Niina Klemetti (1. –6. lk:t) sekä Esa Myyryläinen ja Anna-Riikka Leppäranta (7. –9. lk:t).

Alakoulun oppilaskunnan hallitukseen (Oppiksiin) valitaan edustaja ja varaedustaja jokaiselta luokka-asteelta. Edustajavaalit pidetään tammikuussa, ja toimintakausi kestää vuoden. Oppikset kokoontuvat 1–2x/kk, Oppisten järjestämän tapahtuman lähestyessä useammin. Työryhmät kokoontuvat useammin. Toiminta painottuu vaikuttamiseen.

7.–9.-luokkalaisten hallituksen jäsenet valitaan kiinnostuneiden joukosta. Oppilaskunnan hallitukselle valitaan halukkaiden joukosta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja varasihteeri. Oppilaskunnasta valitaan edustajat koulun johtokuntaan. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu vähintään kerran kuussa ja tarpeen mukaan. Erilaisia projekteja ja tapahtumia varten kootaan tapauskohtaisesti pienempiä työryhmiä, jotka vastaavat tapahtuman toteuttamisesta.

Oppilaskunnalta kysytään kantaa koulun yleisiin järjestyssääntöihin ja työ- ja loma-aikoihin. Oppilaskunnan edustajat osallistuvat Ruuti-kampanjan tapahtumiin ja alueryhmän toimintaan.

Ruuti 

Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden Ruutibudjetti on nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoimintaa, jota toteutetaan läpi vuoden. Tutustu Ruuti-vaikuttamisjärjestelmään.

Koulun kehittäminen oppilaiden kanssa

Oppilaat ovat mukana kehittämässä koulun oppilashuollon palveluita MLL:n kouluttajan johdolla. Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa juhlia ja teemapäiviä esim. vetämällä työpajoja lauantaikoulupäivänä.

Koulun oppilaat ovat mukana Helsingin kaupungin Omastadi-hankkeessa sekä Buddyschool-toiminnassa.

Oppilaat huolehtivat viikoittain koulun akvaarion hoidosta ja kalojen ruokinnasta.18.09.2020 11:05