Suoraan sisältöön

Johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Johtokunnan jäsenet

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Huoltajat
Heta Warto-Tillander (puheenjohtaja) Katariina Huurtola
Tomi Raitio (varapuheenjohtaja) Henrik Laine
Marko Laakso Taina Rigori
Tuovi Tuovinen Johanna Louhimo
Sanna Hiltunen Henna Korpela
Opettajat
Mirtta Kurki Marko Soini
Kristiina Toivola Maria Vasankari
Muu henkilökunta  
Mari Lehtinen  Ansa Mäkilä


Pöytäkirjat 05.11.2021 14:34