Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Päättöarvioinnin hyvän (8) osaamisen kriteerit ovat opetussuunnitelmassa kunkin oppiaineen lopussa. 

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Vuosiluokilla 7-9 opiskellaan kahdessa jaksossa, ja osaa oppiaineista opetetaan joko syys- tai kevätlukukaudella.  Kaikille yhteisiä oppiaineita on vähintään 78 viikkotuntia ja valinnaisaineita vähintään 12 viikkotuntia vuodessa. Vapaaehtoinen 4. luokalta alkanut A2-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Koulussa painotetaan vuosiluokilla 1-6 sisällöllisenä painotuksena matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja musiikkia sekä vuosiluokilla 7-9 soveltuvuuskoepainotuksena musiikkia ja latinaa. 

Lisätietoja painotetusta opetuksesta Kasvatuksen ja koulutuksen sivuilla

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.18.01.2023 16:54

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma