Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Tahvonlahden ala-asteen lukuvuositiedote 2022-2023

Lukuvuositiedotteesta löydät muun muassa tärkeät yhteystiedot ja päivämäärät.


Tervetuloa aloittamaan uusi lukuvuosi 2022-2023 

Oppilaaksiottoalueen muutos Kruunuvuorenrannan peruskoulun, Laajasalon peruskoulun ja Tahvonlahden ala-asteen koulun alueella 1.8.2023 alkaen

Kruunuvuorenrannan peruskoulu aloitti toimintansa 1.8.2021. Koululle on aiemmin päätetty vuosiluokkien 7–9 oppilaaksiottoalue. Koululle määritellään nyt myös vuosiluokkien 1–6 oppilaaksiottoalue. Koulu kasvaa vuosiluokkien 1–6 osalta luokka-aste kerrallaan.

Tervetuloa kuulemaan ehdotusta oppilaaksiottoalueen muutoksista ja keskustelemaan asiasta torstaina 18.8. klo 18–19 Teams-kokoukseen. Ehdotukseen voi tutustua ja sitä voi kommentoida tilaisuuden jälkeen KerroKantasi-kyselyssä, joka on auki 18.8.–1.9.2022.

Tiivistelmä oppilaaksiottoalueen ehdotuksesta:

  • Tahvonlahden ala-asteen koulusta siirrytään 7. luokalle Kruunuvuorenrannan peruskouluun. 
  • Laajasalon peruskoulussa aloittaneet vuosiluokkien 1–9 oppilaat saavat käydä koulunsa loppuun Laajasalon peruskoulussa.
  • Oppilaat voivat halutessaan siirtyä uusien rajojen mukaisiin kouluihin mikäli ko. koulussa on ko. vuosiluokan opetusta.
  • Kruunuvuorenrannan peruskoulun oppilaaksiottoalueella asuvat, ensimmäisen vuosiluokan aloittavat lapset aloittavat Kruunuvuorenrannan peruskoulussa lukuvuodesta 202324 alkaen.

Kruunuvuorenrannan koulu käyttää Tahvonlahden ala-asteen koulun kanssa samoja väliaikaisia tiloja osoitteissa Jurmonkuja 1 ja Gunillankuja 3, kunnes Tahvonlahden koulun perusparannus ja laajennus (osoitteessa Gunillantie 12) valmistuu. Kruunuvuorenrannan peruskoulun uusi koulurakennus valmistuu investointiohjelman mukaan. 

Uusi lukuvuosi alkaa seuraavin järjestelyin:

Torstai 11.8.2022 ja perjantai 12.8.2022

Vuosiluokat 5-6

Oppilaat tulevat koululle osoitteeseen Gunillankuja 3 kello 08:30. Opettajat ovat oppilaita vastassa koulun pihalla.

Bussikuljetus Puotilan lisätiloihin lähtee kello 8:45. Koulupäivä päättyy Puotilassa kello 12:00 ja bussikuljetus tuo oppilaat takaisin Tahvonlahteen välittömästi koulupäivän päätyttyä. Opettajat ovat oppilaiden mukana bussikuljetusten ajan.

Vuosiluokka 1

Oppilaaat tulevat koululle osoitteeseen Gunillankuja 3 kello 09:00 ja opettajat ovat oppilaita vastassa koulun pihalla. 

Vuosiluokat 2-4

Oppilaat tulevat tulevat koululle osoitteeseen Gunillankuja 3 kello 09:15 ja opettajat ovat oppilaita vastassa pihalla. 

Maanantaista 15.8. alkaen oppilaat tulevat kouluun lukujärjestyksen mukaisesti.

Oppilaat saavat lukujärjestykset perjantaina 12.8.2022.


4.3.2021  Oppivelvollisuus jatkuu nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä 2021

Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin.

Käytännössä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Toisen asteen koulutukseen haetaan yhteishaussa 23.2.–7.4.2021

Nuorella on perusopetuksen päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot.

Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, mukaan lukien oppisopimuskoulutus. Sitä voidaan suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.

9.-luokkalaiset hakevat toisen asteen ja nivelvaiheen koulutuksiin yhteishaussa. Kevään 2021 yhteishaku järjestetään 23.2.–7.4.2021. Koulutuksiin haetaan opintopolku.fi-sivuston kautta. Oppilaat saavat yhteishakuun ohjausta koulun opinto-ohjaajalta ja opettajilta.

Opintojen maksuttomuus toisen asteen koulutuksessa

Oikeus opintojen maksuttomuuteen koskeen nuoria, jotka ovat peruskoulun 9. luokalla keväällä 2021. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.  Opiskelijalle maksuttomia ovat opetuksen ja päivittäisen ruokailun lisäksi opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen. Lisäksi maksuttomuus koskee vähintään seitsemän kilometrin pituisia koulumatkoja, jotka kela maksaa, sekä joissakin tapauksissa myös majoitus- ja matkakustannuksia.

Helsingin osalta hankittavat materiaalit tarkentuvat myöhemmin. Oppilaitos hankkii opiskelijoiden tarvitseman oppimateriaalin keskitetysti.

Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäävät edelleen opiskelijan itse maksettaviksi.

Useita koulutusvaihtoehtoja peruskoulun jälkeen

Helsingissä on monia mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella lähes 30 eri tutkinnossa ja hankkia ammattiosaamista lukuisiin eri ammatteihin. Helsingin kaupungilla on 14 lukiota ja yksi aikuislukio. Helsingin kaupungin kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Näiden lisäksi Helsingissä toimii useita yksityisiä tai säätiön ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä valtion ja erikoiskoulujen lukioita.  Lisätietoja toisen asteen tarjonnasta löytyy netistä:

Lukiot Helsingissä

Stadin AO

Nuoret saavat ohjausta toisen asteen koulutukseen hakeutumiseksi. Jos nuori jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjä jatkaa myös kesän aikana ohjausta, jotta nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, asuinkunta huolehtii siitä, että hän saa ohjausta tai hänelle järjestetään paikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.

Perusopetuksen järjestäjä arvioi yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa, mikä koulutus on opiskelijalle sopivin ottaen huomioon erityisen tuen tarpeet.

Lisätietoa yhteishausta saa oman koulun opinto-ohjaajilta ja Opintopolun huoltajatiedotteesta.

Lisätietoja laajennetusta oppivelvolisuudesta Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla ja Opetushallituksen sivuilla.31.08.2022 12:53