Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto

Taivallahden peruskoulu on oman alueensa lähikoulu. Koulu on yhtenäinen peruskoulu. Oppilaat jatkavat myös yläkoulussa Taivallahden peruskoulussa. Kielikylpyoppilaat ovat käyneet esiopetuksessa pääasiassa päiväkoti Eliaksessa. Osa oppilaista tulee myös muista kielikylpypäiväkodeista. 16.09.2020 09:04