Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Taivallahden peruskoulussa opiskellaan seuraavia kieliä:

1. luokalla alkava pakollinen kieli on joko englanti tai saksa.
3. luokalla alkavaksi vapaaehtoiseksi kieleksi oppilas voi valita joko espanjan tai englannin.
6. luokalla alkava pakollinen kieli on ruotsi.
8. luokalla alkavaksi vapaaehtoiseksi kieleksi oppilas voi valita espanjan, ranskan tai saksan.

Taivallahden peruskoulussa A1 -kielen opiskelu on aloitettu 1. luokalla syksystä 2018 alkaen. A1 -kieli on oppilaalle pakollinen vieras kieli, jota opiskellaan joko kielirikasteisessa ryhmässä tai erillisillä varhennetun kielen oppitunneilla. 

Kielitarjonta Taivallahden peruskoulussa:

  • A1 -kieli: saksa, englanti, kielirikasteinen englanti

Kielirikasteisella luokalla opetuksesta alle 25% toteutetaan englannin kielellä. Kohdekieltä käytetään päivittäin luontevissa tilanteissa ikätasoon sopivalla tavalla. Tavoitteena on, että myöhemmin taitojen karttuessa eri oppiaineiden sisältöjä opetellaan osin kohdekielellä. Alkuopetuksessa pääpaino on suullisessa kielenoppimisessa ja opetusmetodeina käytetään muun muassa toiminnallisia, tarinallisia ja leikillisiä työtapoja. 

Peruskoulun 1.–6. luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A1-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan  1. luokalta. Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalta(lisatietoja)., ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A-kielessä.

Oppilaalla voi olla seitsemännelle luokalle tullessaan kaksi A-kieltä, A-kieli ja vapaaehtoinen A-kieli. Kuudennen luokan mennessä molemmissa kielissä on saavutettu sama taso. Vapaaehtoinen A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi.

Luokilla 7.–9. opiskellaan vähintään kahta kieltä. Oppilas voi aloittaa valinnaisaineena myös kielen.

Kielikylpyoppilaille ohjelma on:

3. luokalla alkava pakollinen kieli on ruotsi.
3. luokalla alkavaksi vapaaehtoiseksi kieleksi oppilas voi valita joko englannin tai saksan.
4. luokalla alkavaksi vapaaehtoiseksi kieleksi oppilas voi valita joko espanjan tai englannin.
8. luokalla alkavaksi vapaaehtoiseksi kieleksi oppilas voi valita espanjan, ranskan tai saksan.27.09.2022 10:55