Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Tukiopetus
Poikkeustilanteissa ja lyhyinä jaksoina opettaja voi antaa oppilaalleen tukiopetusta. Tällaisia tilanteista ovat esimerkiksi pitkän poissaolon vaatimat sairaudet. Tukiopetuksen lisäksi on erittäin tärkeää, että koti tukee lapsen opiskelua myös erityistilanteessa.

Erityisopetus
Erityisopettajat antavat tarvittaessa osa-aikaista erityisopetusta niille oppilailla, joilla on oppimisen tai sopeutumisen vaikeuksia. Erityisopettaja opettaa aineenopettajan rinnalla samanaikaisesti tai oppilas opiskelee osa aikaa pienryhmässä.

Kokoaikainen erityisopetus edellyttää erityisopetuspäätöstä. Erityisoppilaalle laaditaan tällöin henkilökohtainen opetuksen järjestämissuunnitelma (HOJKS), ja hänen edistymistään arvioidaan jatkuvasti. Yleisopetuksessa opiskeleva oppilas voi ajoittain opiskella myös pienemmissä ryhmissä.

Oppilashuolto
Koulun oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat rehtori, terveydenhoitaja, kuraattori, erityisopettajat ja psykologi. Koulun ulkopuolisten tahojen asiantuntemusta käytetään tarvittaessa. Oppilashuoltotyöryhmä tukee koulutyötä ja ratkoo mahdollisia ongelmatilanteita.

Oppilashuoltoryhmä toimii kiinteästi yhteistyössä kotien kanssa. Tarvittaessa oppilaan asioiden ympärille kootaan moniammatillinen ryhmä auttamaan koulutyön sujumista.07.11.2018 09:44