Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kodin ja koulun yhteistyö on määritelty opetussuunnitelman perusteissa. Yhteistyön käytännöt sovitaan koulun ja vanhempien kesken.

Sähköinen tiedoituskanava Wilma on keskeisin työkalu kodin ja koulun välisessä yhteydenpidossa. Rehtorin tiedoitteet ovat aina luettavissa Wilmassa. Rehtori lähettää myös viestejä Wilman kautta. Wilma-viesteihin vastataan pääsääntöisesti 24 tunnin sisällä. Rehtorin tavoittaa myös numerosta 09 310 82151 virka-aikana. Opettajat voivat halutessaan käyttää myös sähköpostia esim. kuvien lähettämiseen huoltajille.

Tehtaankadun koulun johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Johtokunnan puheenjohtaja on Etta Autio 1.10.2021 alkaen.

Vanhempainyhdistys

VANHEMPAINYHDISTYKSEN HALLITUS 2021-2022

Marija Malkki, 4A (puheenjohtaja)
Risto Luostarinen, 4C (varapuheenjohtaja)  
Riikka Suominen, 6C
Johanna Heinonen, 6C (sihteeri)  
Maria Hollmen, 1C
Elina Laamanen 3B ja 5
Heidi Lautjärvi 2A 
--
Tehtaankadun ala-asteen vanhempainyhdistys ry

Jäsenmaksu: Vanhempainyhdistyksen toimintaan liittyy oleellisena osana varojen kerääminen eri tavoin, ja  varainhankinta kohdistuu kaikkien Tehtis-perheiden eduksi. Kerätyillä varoilla tuetaan kouluyhteisön hyvinvointia, koulun tapahtumia (liikuntapäivä Taitoliikuntakeskuksessa) ja retkiä (Nuuksio), kerhotoimintaa sekä erilaisten välineiden hankintaa (3D-tulostin) ja lisäksi VY myöntää vuosittain stipendejä. Muistathan maksaa yhdistyksen jäsenmaksun 20€/vuosi verkkokaupassamme.


Tehtaankadun koululla toimii aktiivinen vapaaehtoisvoimin pyörivä vanhempainyhdistys. Olet saattanut nähdä meitä erilaisissa koulun tilaisuuksissa, jotka ovat vanhempainyhdistyksen keskeisintä toimintaa. Vuosittain järjestämme pihatapahtumaa, joulumyyjäisiä, leffailtaa, discoja sekä nyyttäreitä vanhemmille.

Toimintamme tavoitteena on edistää koulun ja kodin yhteistyötä sekä lisätä tehtisläisten hyvinvointia. Vanhempainyhdistys panostaa aktiiviseen vuorovaikutukseen koulun opettajien ja rehtorin kanssa sekä toimii vanhempien äänitorvena.

Vanhempainyhdistyksen toimintaan liittyy oleellisena osana varojen kerääminen, joilla tuetaan kouluyhteisön hyvinvointia ja tapahtumia, koulun kerhotoimintaa sekä erilaisten välineiden (välituntitarvikkeet, lehdet) hankintaa. Lisäksi VY myöntää vuosittain stipendejä. Vanhempainyhdistyksen varainhankinta kohdistuu kaikkien Tehtis-perheiden eduksi.

Kutsumme sinut mukaan toimintaan. Vaihtoehtoja on monia, joista voit valita itsellesi ja perheellesi sopivimman. Voit osallistua aktiivisesti toimintaamme
1. osallistumalla tapahtumien järjestämiseen
2. toimimalla luokan yhdysvanhempana tai
3. ilmoittautumalla hallituksen työskentelyyn mukaan.
Ota yhteyttä vytehtis@gmail.com ja kerro mikä olisi sinulle mieleinen tapa olla mukana toiminnassa. Keskusteluihin ajankohtaisuuksista voit osallistua liittymällä vanhempien FB-ryhmään.

Jos kalenterista ei löydy tilaa voit huokaista helpotuksesta, ketään ei velvoiteta aktiviiseksi toimijaksi. Riippumatta siitä minkä tavan valitset, muistathan osallistua maksamalla vuosittaisen 20€ jäsenmaksun Holvi-verkkokaupassamme. Jäsenmaksun maksamalla varmistat, että pystymme tukemaan jatkossakin Tehtiksen toimintaa.
 

Jos sinulla on ideoita, ihmetyksen aiheita, huolia tai iloja, meitä voi nykäistä hihasta. Tehdään Tehtiksestä yhdessä lapsille Suomen paras koulu kasvaa! Käy tykkäämässä FB-sivustamme ja pysyt ajan tasalla koulun asioissa!
TERVETULOA MUKAAN!

 

Koulussa (Tehtaankatu 15-17) on tehty sisäilmaa parantavia toimenpiteitä keväällä 2019 ja kesällä 2019.  Jos kaikesta huolimatta oppilas oirelee, tässä linkki toimintaohjeisiin:

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/asuminen-ja-ymparisto/sisailma/Toimintamalli-sisailmaongelma-5-2018.pdf


Henkilökunta ja yhteystiedot

Rehtori

Jouni Leivo

p. 09 310 82151  yhteydenotot klo 8.00-16.00

jouni.leivo@hel.fi


Koulusihteeri Tarja Lohilahti

puh. 09 310 24610 Apulaisrehtorit

Marianne Aaltonen ja Riitta Heikkinen

puh. 09 310 82125 ja 09 310 38780

marianne.aaltonen@edu.hel.fi

riitta.heikkinen@edu.hel.fi

 


 

 


Luokanopettajat

Sähköposti etunimi.sukunimi@edu.hel.fi

opettajat puh. 09 310 82154

Luokanopettajat 11.8.2022

Ritva Himanka   1a
Minna-Maaria Vuollo (Eva Ryhänen sijainen)    1b
Jaana Lauri   1c
Essi Suotula    2a
Karoliina Kangas    2b
Santeri Konu    3a
Sanna Ojala    3b
Marjaana Kalliokoski    3c
Anna-Elina Tiitinen    4a
Otso Laakkonen    4b
Kaisa Ellala    4c
Tapio Vartiainen    5a
Riitta Lavonen-Meswani    5b
Kalle Rissanen    5c 
Alex Tiitinen    6a
Pirjo Mäkiranta    6b
Ruj Jovanovic-Hyvärinen    6d 

KOULULAISTEN AAMUPÄIVÄTOIMINTA

p.044 582 0338, p.044 3044264

tehtis@nanokerhot.fi

Nano-kerho järjestää aamutoimintaa 1-2 luokkalaisille oppilaille. Tilat ovat seuraavat:

pääsääntöisesti ruokala.

 

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

p.044 582 0338, p.044 3044264

tehtis@nanokerhot.fi

NaNo-lastenkerhon iltapäiväkerhot

Avoinna klo 12-17 luokissa 319, 320, 204

Leikkipuisto Seppä: Avoinna arkisin klo 12–17.

p. 310 44746

 

Seuraavilla sivuilla on tietoa koulustamme ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista

aakkosjärjestyksessä.

 

 

Aikataulut

Aikataulumuutoksista ilmoitetaan kuukausitiedotteessa, Wilman välityksellä ja luokanopettajien viikkotiedotteissa.

 

Aikuiset

Talossamme työskentelee aikuisia eri tehtävissä. Kaikkien talon aikuisten yhteinen tehtävä on huolehtia lasten hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja oppimisen edellytyksistä.

Opettajat on jaettu luokka-asteen mukaisiin ryhmiin, joissa he yhdessä vastaavat ikäluokkansa opetuksesta.

 

Allergiat

Moni oppilas on allerginen. Allergisen oppilaan tarvitsemista erityisjärjestelyistä, kuten esimerkiksi erityisruokavaliosta, pitää olla alle vuoden vanha lääkärintodistus. Todistus toimitetaan kouluterveydenhoitajalle.

 

Arkkitehtuuri

Tehtaankadun ala-asteen, entisen Tehtaankadun kansakoulun, kansallisromanttisen rakennuksen on suunnitellut Albert Nyberg. Koulurakennus otettiin käyttöön 28.1.1908. Koulurakennus on suojeltu.

 

Arviointi

Oppilasarvioinnin lähtökohtana ovat koulun opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Arviointi on luonteeltaan rakentavaa, vuorovaikutteista ja tavoitteita asettavaa. Oppilaan itsearviointi on arviointiprosessissa tärkeää. Lukuvuoden aikana oppilas arvioi omaa edistymistään neljä kertaa vuodessa ohjatuissa palaute/tavoitteenasettelukeskusteluissa. Huoltajat kutsutaan yhteen ohjauskeskusteluun mukaan.


Pyrimme siihen, että oppilaalla on valmiuksia arvioida omaa työskentelyään ja oppimistaan sekä asettaa arvioinnin pohjalta tavoitteita.

 

Kaikki oppilaat saavat lukuvuositodistuksen lauantaina viikolla nro 22. Se on 1-4. luokilla sanallinen ja 5.-6. luokilla numeraalinen 4-10.

Keväällä 2021 numeroarviointi alkaa vuosiluokalta 4.

 

 

 

 

Arvot

Toimintamme perustuu Helsingin kaupungin opetustoimen arvoihin:

 

Lapsen edun ensisijaisuus

Kestävä tulevaisuus

Rikastuva monimuotoisuus

Rakentava yhteisöllisyys

 

Arvoesineet

Kotien on syytä harkita arvokkaiden esineiden antamista oppilaiden mukana kouluun, sillä koulu ei ole velvollinen korvaamaan kadonnutta tai rikkoontunutta omaisuutta.

Helsingin kaupungin oppilaille otettu vakuutus ei kata omaisuusvahinkoja.

 

Tieto- ja viestintätekniikan opetus

Oppilaiden käytössä on kannettavia tietokoneita ja iPadejä. Lisäksi jokainen luokka on varustettu esitystekniikalla.

Oppilaat sitoutuvat kirjallisesti noudattamaan

atk-käytön sääntöjä.

 

Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustiedon opetukseen osallistuvat ne oppilaat, jotka eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan. Jos oppilas kuuluu uskonnolliseen yhdistykseen tai kirkkoon, hänen on osallistuttava ko. tämän katsomuksen mukaiseen opetukseen koulussa, jos sitä voidaan koulun toimesta järjestää. 

 

Erityisopetus

Koulussamme toimii kaksi laaja-alaista erityisopettajaa. He auttavat erityisesti puheen, lukemisen, kirjoituksen ja matematiikan opiskelun solmukohdissa. Se on tarkoitettu kaikille koulun oppilaille.

 

Erityisopetusta tarjotaan yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Pienryhmässä opiskellaan sovitun jakson ajan erityisopettajan johdolla oman opettajan kanssa suunnitellun ohjelman mukaisesti. Pienryhmästä voi saada tukea, jos oppilaalla on oppimis- tai keskittymisvaikeuksia. Tällä pyritään ehkäisemään suurempien hankaluuksien syntymistä.

 

Esi- ja alkuopetus

Koulumme tekee yhteistyötä alueen päiväkotien esiopetuksen kanssa, jotta uusien oppilaiden siirtyminen kouluun sujuisi mahdollisimman mutkattomasti. Yhteistyö perustuu yhteiseen Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmaan.

 

Hammashoito

Oppilaiden hammashoito on järjestetty asuinpaikan mukaisessa hammashoitolassa. Huoltajan tulee ilmoittaa kouluun oppilaan hammashoitoajasta ja huolehtia oppilaan pääsystä sinne. Opettaja ei voi antaa oppilaalle lupaa lähteä koulusta ilman huoltajan ilmoitusta.

 

Harjoittelijat

Koulussamme on vuosittain eri alojen opiskelijoita opetusharjoittelussa. He toimivat opettajan ohjauksessa apuopettajina sekä pitävät myös itsenäisiä opetustuokioita.

Koulussamme saattaa myös olla vanhempia oppilaita ns. tet-jaksolla eli tutustumassa työelämään.

 

Huoltajat

Huoltajat voivat vaikuttaa oppilaan koulunkäyntiin merkittävästi. Jokainen oppilas

tarvitsee tukea ja kannustusta kouluun liittyvissä asioissa. Huoltajat vastaavat lastensa erilaisista valinnoista (esim. kielivalinnat). Huoltajat voivat toimia myös kaikkien lasten yhteiseksi hyväksi luokkatoimikunnissa tai vanhempainyhdistyksessä. Tehtis-oppaan lopussa on listattu koulun toiveita huoltajille.

 

Ilkivalta

Mikäli oppilas tahallaan rikkoo, sotkee tai muuten turmelee koulun irtaimistoa, kalusteita, opetusvälineitä tai koulurakennusta, hän on velvollinen korvaamaan vahingot.

 

Iltatilaisuudet (huom. korona-tilanne voi aihettaa muutoksia)

Koululla järjestetään monenlaista iltatoimintaa, esimerkiksi vanhempainiltoja ja luokkien juhlia. Myös luokkatoimikunnat voivat järjestää tapahtumia. Liikuntasali on vuokrattu monille ulkopuolisille iltakäyttäjille. Iltatilaisuuksia suunniteltaessa on hyvä olla yhteydessä rehtoriin, jotta päällekkäisiltä varauksilta vältyttäisiin. Rehtori ei kuitenkaan vastaa klo 17.00 jälkeisiin koulun luokkien varaamisiin tai juhlasalin varaamiseen esim. huoltajien omiin iltatilaisuuksiin.

 

Itsenäinen työskentely

Oppilaan koulupäivinä on itsenäisen työn jaksoja. Silloin oppilas tekee omia tehtäviään omaa vauhtiaan. Hänellä on apunaan opettaja tai koulunkäyntiavustaja. Oppilaita ohjataan kysymään neuvoa vaikeissa tehtävissä.

 

 

Johtokunta

Johtokunta käyttää ylintä päätösvaltaa. Se hyväksyy koulun lukuvuoden toimintasuunnitelman ja budjetin. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Maria Mroué.

 

Ehdokkaat johtokunnan huoltajajäseniksi nimetään huoltajakokouksessa, johon toivotaan aktiivista osallistumista. Opettajaehdokkaat nimetään opettajainkokouksessa ja henkilöstön edustaja omassaan.

 

Opetuslautakunta nimeää koulun johtokunnan kaksivuotiseksi kerrallaan. Uusi johtokunta valitaan syksyllä 2021.

 

Johtokunnan jäseniin voi ottaa yhteyttä sen toimivaltaan liittyvissä asioissa. Johtokunnan käsiteltäväksi toivotut asiat voi ilmoittaa myös rehtorille. Rehtori toimii johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä.

 

Johtoryhmä

Koulun johtotehtävistä huolehtii johtoryhmä, johon kuuluvat rehtori Jouni Leivo, apulaisrehtori Marianne Aaltonen, luokanopettajat Riina Lybeck ja Jaana Lauri. Aineopettajia edustaa Riitta Heikkinen

Johtoryhmä suunnittelee lukuvuoden toimintaa ja avustaa rehtoria pedagogisessa johtamisessa.

 

Juhlat

Koulu järjestää useita juhlia vuoden aikana juhlapäivien mukaan ja pitää aiheesta päivänavauksia. Osaan juhlista kutsutaan myös oppilaiden huoltajat.

 

 

 

Järjestyssäännöt

Tehtaankadun ala-asteen järjestyssäännöt

Johtokunnan hyväksymä 8.3.2017

YLEISTÄ

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssääntöjä sovelletaan koulualueella ja kouluaikana.

Perusopetuslain § 29 mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti POL § 35.

 

TURVALLISUUS

Pysyn koulualueella koulupäivän aikana.

Liikun rauhallisesti kävellen sisätiloissa.

Huomioin toiset välitunnilla liikuttaessa ja välitunnilta sisään tultaessa.

En satuta toisia fyysisesti enkä henkisesti.

Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita.

HYVÄ KÄYTÖS

Saavun ajoissa oppitunneille.

Olen toisille kohtelias ja ystävällinen.

Kunnioitan toisen yksityisyyttä.

En ota toisen tavaroita ilman lupaa.

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

Pidän koulun tilat siistinä.

Huolehdin yhteisistä tavaroista.

Käytän säästeliäästi vettä, sähköä ja koulumateriaaleja.

MOBIILILAITTEET

Käytän mobiililaitteita vain opettajan luvalla.

Toisen henkilön kuvaaminen, videoiminen tai äänittäminen ja näiden julkaiseminen ilman lupaa on kiellettyä.

 

RANGAISTUKSET

Oppilasta rangaistaan tarvittaessa perusopetuslain § 35 ja § 36 mukaisesti.

 

Kasvatus

Pyrimme olemaan hyvä koulu jokaiselle oppilaalle. Yksilöllisen ja yhteisöllisen kasvun tasapainoinen tukeminen ja erilaisuuden hyväksyminen ovat turvallisen työskentelyn edellytyksiä. Pyrimme oppilaan jatkuvaan kehitykseen ja oppimisen iloon kunkin omista lähtökohdista. Tavoitteena on oman elämän hallinnan taidot ja lähtökohtana on toisten kunnioittaminen ja suvaitsevaisuus. Pyrimme turvaamaan yhteiskunnassa menestymisen edellyttämät perustiedot ja -taidot.

 

Toiminnassamme korostuu omatoimisuus, vastuuntunto, yhteistyökyky ja sosiaalisuus.

 

Kerhotoiminta

Kerhotoiminta on toistaiseksi koronan vuoksi hyvin rajoitettua.

Tiedotamme uusista kerhoista Wilman kautta, kuukausitiedotteissa sekä luokanopettajien viikkoviesteissä.

 

VANHEMPAINYHDISTYKSEN KERHOT

 

Vanhempainyhdistys järjestää kerhotoimintaa yhteistyössä koulun ja lähialueen eri tahojen kanssa. Kerhoista tulee ilmoitus koteihin.

  

Kieliohjelma

Oppilas voi opiskella Tehtaankadun ala-asteella yhtä tai kahta vierasta kieltä. Kaikissa Helsingin kouluissa aloitetaan vieraan kielen opiskelu ensimmäisenä kouluvuotena.

 

Tehtaankadun ala-asteella on mahdollista valita ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi englanti tai ranska. Toisena kielenä 4. luokalta alkaen englannin lisäksi koulussamme voi opiskella ranskaa tai ruotsia.


 

Kirjasto

Tehtaankadun ala-asteen kirjastoon kootaan opiskelua tukevia tietokirjoja ja kaunokirjallisuutta. Koulu myös vastaanottaa kirjalahjoituksia.

 

Kiusaaminen

Kiusaaminen sanoilla tai teoilla on koulussamme kiellettyä. Pyrimme vuorovaikutstaitojen opettamisella ja huolellisella ohjaamisella ehkäisemään kiusaamisen syntymistä. Kiusaamiseen puututaan ja kiusaajan kotiin lähetetään tieto tapahtuneesta. Kiusaamisen jatkuessa tai vakavassa kiusaamistapauksessa oppilaan huoltajat kutsutaan koululle keskustelemaan tilanteesta. Oppilashuolto auttaa kiusaamisen ehkäisyssä.

 

 

Kotitehtävät

Oppilaalla on opettajan harkinnan mukaan kotitehtäviä joissakin oppiaineissa. Asiat opetetaan koulussa ja oppilaan on tarkoitus kerrata ja syventää opittua kotitehtävien avulla. Jos oppilas on poissa koulusta, hänen tulee ottaa selville annetut tehtävät oppilastovereilta tai

 

Kouluisäntä ja ruokapalveluvastaava

Koulurakennuksesta, piha-alueesta ja vahtimestaripalveluista huolehtii kouluisäntä.

 

Ruokapalveluista huolehtii Palvelukeskuksen ruokapalveluvastaava. Kouluruokailuun, välipalatarjoiluun tai muihin ravitsemukseen liittyviin kysymyksiin voi olla suoraan yhteydessä kouluravintolaan. opettajalta. Toistuvista laiminlyönneistä otetaan yhteyttä oppilaan kotiin.

 

Koulunkäyntiavustajat

Koulunkäyntiavustajien tehtävänä on auttaa oppilaita ja opettajia koulutyössä. Koulullamme työskentelee kaksi koulunkäyntiavustajaa.

Koulun ja kodin yhteistyö

Koulun ja kodin yhteistyö tukee oppilaiden koulunkäyntiä ja yhteistyölle pyritään varaamaan riittävästi aikaa. Yhteistyömuotona on oman luokan aktiivinen viestintä ja toiminnan järjestäminen yhteistyössä kotien kanssa. Vanhempainiltojen lisäksi järjestetään mm. erilaisia retkiä ja tempauksia. Keskeistä on myös luokkatoimikuntien ja vanhempainyhdistyksen toiminta.

 

Kotisivut

Kasvatuksen ja koulutuksen kotisivut ovat osoitteessa https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/kasvatus-koulutus  ja Tehtaankadun ala-asteen kotisivut löytyvät osoitteesta https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/tehtaankadun-ala-aste


Kännykkä

Kännykkä on monen oppilaan tärkeä yhteydenpitoväline. Opettajan ohjauksessa kännykkä on opiskeluväline oppitunneilla. Muuten kännykät pidetään poissa käytöstä koulupäivän aikana.

Koulu ei vastaa kadonneista tai rikkoutuneista kännyköistä, eikä järjestä niille erityistä säilytystä. Opettajalla on oikeus ottaa koulupäivän ajaksi kännykkä pois, jos sen luvaton käyttö aiheuttaa häiriötä.

 

 

 

 

 

Laaja-alainen osaaminen

Uudessa opetussuunnitelmassa painotetaan ainejakoisen opiskelun sijaan laaja-alaisuutta.

Laaja-alaisen osaamisen kokonaisuudet ovat:

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 

Liikuntavarusteet

Liikuntatunneille tulee pukeutua asianmukaisesti. Oppilaat tarvitsevat sekä sisä- että ulkoliikuntavarusteet, mutta mitään kalliita erityisvälineitä ei tarvita. Lajit vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Tavoitteena on saada oppilaat innostumaan liikunnasta ja huolehtimaan kunnostaan.

 

Luokka ja opetusryhmät

Jokaisella oppilaalla on oma luokka, johon hän kuuluu. Jokaisella luokka-asteella on kolme luokanopettajaa, jotka vastavat oppilaiden asioista. Oppilas voi opiskella erilaisissa opetusryhmissä, joissa on muitakin kuin vain oman luokan oppilaita. Oman lapsen opetusryhmistä voi tiedustella luokanopettajalta.

 

Luokkatoimikunta

Luokan vanhemmilla on mahdollisuus muodostaa luokkatoimikunta. Vanhemmat voivat järjestää esimerkiksi retkiä tai muuta luokan työskentelyä tukevaa toimintaa.

 

Lääkkeet

Opettaja ei ole velvollinen huolehtimaan oppilaiden lääkityksistä. Oppilaat voivat ottaa kouluun mukaan henkilökohtaiset lääkkeensä. Lääkkeet on silloin syytä pakata päiväannoksiin ja oppilaalle on opetettava lääkityksen annostelu. Jos oppilaalla on henkilökohtainen avustaja, hän huolehtii lääkityksestä. Tiettyihin sairauksiin tarvittavan välttämättömän ensiapulääkityksen säilyttämisestä koulussa tulee sopia terveydenhoitajan ja opettajan kanssa. Samalla tulee neuvotella ja sopia mahdollisista erityisjärjestelyistä.

 

Löytötavarat

Löytötavaroita voi tiedustella kouluisännältä.

Vaatteiden ja varusteiden nimikointi (nimi+

luokka) helpottavat eksyneiden tavaroiden ohjaamista takaisin omistajalleen.

Pidämme myös löytötavaranäyttely luku-

kausittain. Tämän jälkeen kodittomat tavarat ohjataan hyväntekeväisyyteen ja kierrätystaiteilijoiden materiaaleiksi.

 

Myöhästyminen

Oppilaan tulee olla oppitunnilla ajoissa. Myöhästymiset merkitään Wilmaan. Toistuvista myöhästymisistä otetaan yhteyttä oppilaan huoltajiin.

 

Ongelmia koulussa?

Mikäli oppilaan koulutyössä ilmenee ongelmia, pieniä tai suuria, pyydämme huoltajia ottamaan yhteyttä kouluun. Luokanopettaja on usein tutuin ja häneen kannattaa olla ensin yhteydessä. Apua saa myös koulukuraattorilta, psykologilta, erityisopettajalta ja rehtorilta.

Ongelmat on hyvä selvittää heti, ettei niistä ehdi kasautua ongelmavyyhtiä.

Opettaja

Opettaja vastaa kunkin oppilaan opintojen edistymisestä. Hän opettaa, havainnollistaa ja selvittää uusia asioita sekä auttaa oppilasta tiedonhankinnassa ja oppimisessa. Alkuvuosina opettajan työssä korostuvat kasvatukselliset puolet. Perinteisten oppituntien pitäminen on vain osa opettajan työtä.

 

Opettajien päivittäinen työaika on joustava, mutta toivomme, että opettajien kanssa asioidaan klo 8 – 16. Opettaja ei ole velvollinen antamaan huoltajille yksityispuhelinnumeroaan eikä hoitamaan työasioita iltaisin.

 

Opetussuunnitelma

Opetushallitus uudisti Suomen opetussuunnitelmien perusteet vuonna 2014. Uusi asetus erityisen tuen järjestämisestä kouluissa astui voimaan 1.8.2016. Koulumme noudattaa näiden perusteiden ja Helsingin kaupungin linjausten mukaisesti vuonna 2014 laadittua opetussuunnitelmaa.


Koulun toiminta-ajatus

Tavoitteenamme on yhteistyössä kotien kanssa luoda koulustamme turvallinen ja itsenäiseen opiskeluun innostava paikka, jossa lapset kasvavat suvaitseviksi ja arviointikykyisiksi yksilöiksi. Koulutyössämme painotamme viestintäkasvatusta sekä taide- ja kulttuuriopetusta.

 

Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet

Pyrimme siihen, että jokainen oppilas saavuttaa opetussuunnitelman edellyttämät perustiedot ja -taidot. Oppimaan oppimisen taidot ovat koulutyön perusta ja niiden kehittäminen on keskeistä koko ala-asteen ajan. Kannustamme oppilaita yksilöllisesti, kunkin omien oppimisedellytysten mukaisesti sekä ohjaamme oppilaita toimimaan ryhmässä ja ottamaan toiset huomioon.

 

Oppilaaksiotto

Oppilaaksiotto noudattaa opetuslautakunnan päätöstä. Opetuslautakunta määrittelee kullekin koululle oppilaaksiottoalueen, jonka alueen oppilailla on paikka omassa koulussa. Lisäksi voidaan ottaa muualta tulevia oppilaita, jos koulussa on tilaa. Koulun rehtori vastaa oppilaaksiottoasioista.

 

Nivelvaiheiden yhteistyön kuvaus

Tehtaankadun ala-aste toimii yhteistyössä alueen päiväkotien kanssa. Koulussa vierailee vuosittain esikouluikäisiä lapsia lähialueiden päiväkodeista.

Kouluun tutustutaan alueen yhteisen, päiväkotien kanssa laaditun suunnitelman mukaan.

 

Oppilaiden siirtyessä 7. luokalle koulu tekee yhteistyötä Helsingin Normaalikoulun eli Norssin kanssa.

 

Kodin ja koulun yhteistyö

Huoltajilla on ensisijainen vastuu oppilaasta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta kouluyhteisön jäsenenä. Oppilaiden huoltajat voivat osallistua vanhempainyhdistyksen toimintaan. Koulu järjestää lukuvuoden aikana oppilaiden huoltajille vanhempainiltoja. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua lapsen koulussa järjestettäviin teemapäiviin ja tapahtumiin, joista ilmoitetaan erikseen.

 

Oppilaiden osallisuus

Koulumme oppilaskunnan hallitukseen kuuluu eri luokilta valittuja edustusoppilaita. Edustusoppilaat valitaan lukukaudeksi kerrallaan ja he suunnittelevat oppilaskuntaa ohjaavien opettajien kanssa koulun ajankohtaisia asioita. Edustusoppilaat osallistuvat myös aktiivisesti koulutyön suunnitteluun yhdessä vanhempainyhdistyksen ja oppilashuollon edustajien kanssa. Oppilaskunnan hallitusta LV 2018-19 ohjaa Tuire Harjola. Kokouksista ilmoitetaan erikseen.

 

Oppiaineet

Luokilla 1-6 opiskellaan äidinkieltä, matematiikkaa, ainakin yhtä vierasta kieltä, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, historiaa, ympäristö- ja luonnontietoa, kuvataidetta, liikuntaa, käsityötä sekä musiikkia.

 

Oppikirjat

Osan oppikirjoista oppilaat saavat itselleen, osaa kierrätetään ja osa on kirjastossa oppilaiden käytettävissä. Kirjat on hyvä päällystää ja niitä tulee käsitellä siististi eikä niitä saa hukata tai sotkea. Kadonneen tai sotkeutuneen kirjan oppilas joutuu korvaamaan.

 

Oppilaanohjaus

Koulu ja luokanopettajat tarjoavat monenlaista ohjausta opintoihin:

- oppilaan oman koulutyön suunnittelun, arvioinnin ja vastuun kehittämistä

- vanhempainiltoja erilaisista oppimiseen ja opiskeluun liittyvistä aiheista;

- vanhempainvartteja;

- erityisopettajan ja oppilashuoltohenkilöstön konsultaatioapua;

- portfoliota ja projektityösuunnitelmia;

- arviointikeskusteluja oppilaan ja vanhempien kanssa.

 

Oppilas

Pyrimme luomaan kaikille oppilaille turvallisen ja innostavan oppimisympäristön.

Oppilaan tehtävä koulussa on oppiminen. Opettajat auttavat, mutta ilman omaa työtä kukaan ei opi.

 

Oppilaan toivotaan ottavan toiset huomioon ja käyttäytyvän ystävällisesti ja asiallisesti.

Oppilaalla on jonkin verran valinnanvapautta, mutta myös asioita, joita hänen on vastuullisesti hoidettava. Oppilaan toivotaan antavan palautetta koulukokemuksistaan opettajalle tai muille koulun aikuisille.

 

Tehtaankadun ala-asteella opiskelee lukuvuonna 2018-19 noin 400 oppilasta. Perusopetusryhmiä on yhteensä 18.

 

OPPILASHUOLTO

 

Oppilashuollon päämääränä on lapsen hyvä arki ja kokonaisvaltainen hyvinvointi yksilönä ja ryhmässä. Jokainen koulun työntekijä tekee oppilashuollollista työtä osana omaa perustyötään. Tämä luo hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta kouluyhteisössä sekä ylläpitää ja edistää oppilaiden oppimisedellytyksiä.


Kun opettaja tulee yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tapaamiseen, hän kertoo luokan tilanteesta yleisellä tasolla:

  • työskentelyrauha,
  • kaverisuhteet,
  • kiusaaminen ja
  • ryhmän sisäinen vuorovaikutus.
    Jos opettajalla on jokin huoli yksittäisestä oppilaasta, opettaja konsultoi nimettömänä tästä oppilaasta.  Sen jälkeen YHR (yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä) miettii, miten asiaa ryhdytään hoitamaan perheen kanssa yhdessä.

 


Luokanopettajan on ilmoitettava koteihin, kun luokan asioita käsitellään YHR-tapaamisissa.

Oppilashuollon palveluita ovat koulussa kouluterveydenhoitajan ja -lääkärin sekä koulukuraattorin ja -psykologin asiakastyö.


Oppilashuoltoryhmän tehtävä on koordinoida koulussa oppilashuollon toteutumista. Työ edellyttää tiivistä yhteistyötä oppilaiden, vanhempien sekä lasten ja nuorten parissa työskentelevien tahojen välillä. Tavoitteena on turvallinen kouluyhteisö, jossa arjen huolenpito, tuki ja hoito toteutuvat.


 


Oppilashuoltoryhmään (OHR) kuuluvat rehtori, kukin luokanopettaja vuorollaan, apulaisrehtori/laaja-alainen erityisopettaja, koulupsykologi, koulukuraattori,


kouluterveydenhoitaja ja tarvittaessa koululääkäri.


 


Koulupsykologi


Koulupsykologi toimii yhteistyössä lapsen, vanhempien ja opettajien kanssa lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Pääosa asiakastyöstä liittyy oppimisvaikeuksiin, tarkkaavuuden ongelmiin tai tunne-elämän pulmiin. Koulupsykologi myös konsultoi opettajia oppilasasioissa.


 


 


Koulukuraattori


Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Tavallisimpia asioita ovat lapsen käyttäytymiseen, kaverisuhteisiin ja kouluviihtyvyyteen liittyvät asiat. Kuraattorin työmuotoja ovat tilanteen selvittäminen ja arviointi, tarvittavan tuen suunnittelu sekä jatkotutkimuksiin ohjaaminen yhteistyössä oppilaan vanhempien kanssa.


 


Terveydenhoitaja ja koululääkäri


Kouluterveydenhoito on terveyden edistämistä. Pääosa työstä on oppilaiden määräaikaistarkastuksia. Sairaanhoidon järjestäminen kuuluu terveysasemalle.


Vanhemmat kutsutaan mukaan lapsen lääkärintarkastuksiin, joita tehdään 1. ja 5. luokan oppilaille. Terveydenhoitaja pyrkii tapaamaan jokaisen oppilaan vuosittain. Halutessaan vanhemmat voivat olla mukana myös näissä tapaamisissa.
OPPILAAN TUKI


 


Tukea tarvitsevan oppilaan tukimuodot


mietitään moniammatillisena yhteistyönä.


 


Oppilas, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, saa tehostettua tukea. Tehostettu tuki on suunnitelmallista ja tehostettua oppilaan tukea, joka perustuu moniammatilliseen pedagogiseen arvioon. Tehostettua tukea saavalle oppilaalle laaditaan aina oppimissuunnitelma. Näitä tuen muotoja voivat olla:
- eriyttäminen


- oppilashuollollinen tuki
- tukiopetus
- osa-aikainen erityisopetus
- koulunkäyntiavustus
- tarvittavat apuvälineet
- ohjaus- ja tukipalvelut.

Tehostetussa tuessa näistä tuen muodoista painottuvat eriyttäminen, oppilashuollon tuki, osa-aikainen erityisopetus, avustajapalvelut sekä ohjaus- ja tukipalvelut. Esimerkiksi tiimi- ja samanaikaisopetus mahdollistaa opetuksen eriyttämisen erilaisissa ryhmissä. Tehostetun tuen vaiheessa ei oppiaineiden oppimääriä yksilöllistetä.


Kun tehostettu tuki ei riitä ja oppilas tarvitsee pidempikestoista ja laajempaa tukea, voidaan hakea hallinnollista erityisen tuen päätöstä. Erityistä tukea varten laaditaan moniammatillisesti pedagoginen selvitys oppilaan kokonaistilanteesta ja saamasta tehostetusta tuesta, jota tarvittaessa täydennetään asiantuntijalausunnolla. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Erityisen tuen päätös tarkistetaan kolmannen ja kuudennen vuosiluokan keväällä. Tällöin oppilaalle laaditaan pedagoinen selvitys, jossa arvioidaan oppilaan saamaa tukea ja tuen tarvetta jatkossa.


Kun oppilas saa erityisen tuen päätöksen, hänelle tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS, johon kirjataan oppilaan oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tavoitteet, käytetyt pedagogiset


menetelmät sekä muut tarvittavat tukitoimet:
- eriyttäminen
- oppilaanohjaus
- oppilashuollollinen tuki
- tukiopetus
- osa-aikainen erityisopetus
- kokoaikainen erityisopetus
- koulunkäyntiavustus
- tarvittavat apuvälineet
- ohjaus- ja tukipalvelut.


Erityisessä tuessa painottuvat tuen muodoista seuraavat: eriyttäminen, oppilashuollollinen tuki, kokoaikainen erityisopetus, apuvälineet yms., avustajapalvelut sekä ohjaus- ja tukipalvelut. Oppilaan erityisen tuen tarvetta tulee arvioida määräajoin.


 


Oppimissuunnitelma


Oppilaalle voidaan aina tehdä oma oppimissuunnitelma, mutta tehostettua ja erityistä tukea saavalle oppilaalle se on tehtävä. Oppimissuunnitelmat tehdään vanhempia ja oppilasta kuullen.


Oppimissuunnitelmat pitää olla tehtyinä lokakuun loppuun mennessä. Kirjaamisessa voi apua pyytää eritysopettajalta, koulupsykologilta sekä koulukuraattorilta.


Laaja-alainen erityisopetus


Koulumme laaja-alainen erityisopettajat tekevät yhteistyötä opettajien kanssa. Heidän tukimuotonsa ovat yksilö-, ryhmä- ja samanaikaisopetusta.


Erityisopetus on palvelu, joka kuuluu kaikille oppilaille tarpeen mukaan.


 


Oppimiskäsitys


Koulumme toiminta perustuu ajatukselle, että toisen puolesta ei voi oppia. Opettaja voi auttaa, tukea, opettaa ja vaatia, mutta viime kädessä jokaisen oppilaan on opittava itse.


 


Opetuksessa pyritään hyödyntämään eri opetusmenetelmiä mahdollisimman monipuolisesti.


 


Oppimiskäsityksemme korostaa toiminnan ja kokemusten kautta oppimista. Oppilaan rooli on muuttunut entistä aktiivisemmaksi ja oppitunneilla tehdään, kokeillaan, vertaillaan ja koetaan. Oppilas ei ole opetuksen kohde vaan aktiivinen toimija.


 


Oppimisen kannalta tärkeää ei ole vain lopputulos, vaan oppimisprosessi sinänsä. Keskeistä ovat ajattelun taidot ja kriittinen tiedon hankinta.


 


Poissaolot


Oppilaan tulee olla koulussa kaikkina koulupäivinä ja -tunteina. Poissaoloja seurataan ja niistä tulee antaa selvitys. Huoltajan tulee ilmoittaa opettajalle oppilaan kaikista poissaoloista joko Wilman kautta tai puhelimitse. Runsaat ja epäselvät poissaolot käsitellään oppilashuollossa, sillä ne vaikeuttavat oppilaan koulunkäyntiä. Yli 50 tunnin poissaolon ylittyessä koulun tulee lähteä selvittämään oppilaan tilannetta.


Sairaana ei pidä tulla kouluun. Oppilaan sairastuttua huoltaja ottaa luokanopettajaan yhteyttä wilman kautta ja kertoo poissaolon syyn.


Mikäli oppilas sairastuu koulupäivän aikana, huoltajiin otetaan koululta yhteyttä ja oppilas lähetetään kotiin.


Koulussa erilaisten tautien tartuntavaara on suuri, joten oppilaita ohjataan huolehtimaan hygieniasta ja tulemaan kouluun vain terveinä.


 


Jos oppilas on poissa muun kuin sairauden takia, tulee asiasta sopia riittävän ajoissa.


 


Opettaja myöntää luvan oppilaan poissaoloon enintään viiden päivän ajalta.


Rehtori myöntää yli viiden työpäivän pituiset lomat. Tällöin huoltaja tekee kirjallisen anomuksen oppilaan lomasta koulun lomakkeella, joka on tulostettavissa koulun kotisivuilta ja Wilmasta.


Huoltajan tehtävänä on valvoa lomalla olevan oppilaan tehtäviä ja läksyjä.


 


Tukiopetustunteja ei käytetä paikkaamaan oppilaan omista lomista aiheutuvia aukkoja opiskelussa.


Päivänavaus


Koulupäivä aloitetaan lyhyellä päivänavauksella.


 


Rangaistukset


Jos oppilas rikkoo koulun järjestyssääntöjä, häntä rangaistaan Perusopetuslain mukaisesti.


Koulun rangaistuksia ovat kasvatuksellinen keskustelu ja jälki-istunto. Vakavissa rikkomuksissa oppilas voi saada rehtorin kirjallisen varoituksen tai johtokunta voi erottaa hänet määräajaksi.


 


Oppilasta kuullaan ennen rangaistuksen määräämistä. Rangaistukset ilmoitetaan huoltajalle ja rekisteröidään rangaistuskirjaan.


 


Väkivaltaisesti toista oppilasta tai aikuista kohtaan käyttäytyvä oppilas lähetetään kotiin ja hän voi palata kouluun yhdessä huoltajan kanssa aikaisintaan seuraavana päivänä, jolloin tapaus selvitetään rehtorin, luokanopettajan, huoltajien ja oppilaan kanssa.


 


Rehtori


Koulun pedagogisena ja hallinnollisena johtajana toimii rehtori. Rehtorin vastuulla ovat koulun henkilökuntaan kuuluvat asiat, hallinto- ja talousasiat sekä koulun kehittäminen. Rehtori toimii johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä. Yhdessä rehtorin kanssa työskentelee kaksi apulaisrehtoria.


 


Kaikissa koulun asioissa voi tarvittaessa ottaa yhteyttä rehtoriin tai apulaisrehtorehtoreihin.


 


Rehtorin (Jouni Leivo) ja apulaisrehtorin Marianne Aaltosen  tavoittaa parhaiten wilma-viestillä. Rehtorin tavoittaa myös klo 8.00-16.00 puhelimitse numerosta 09 310 82151


Poikkeustapauksissa voitte myös laittaa sähköpostia, mutta sähköpostia ei suositella yhteydenpitovälineeksi.


jouni.leivo@hel.fi


marianne.aaltonen@edu.hel.fi


katri.hyvonen@edu.hel.fi
Retket


Koulu järjestää erilaisia opetuksellisia retkiä. Retkiin kysytään huoltajan lupa, mutta koulupäivän aikana voidaan käydä opintokäynneillä ilman erillistä ilmoitusta. Retket ovat oppilaalle maksuttomia.


 


Luokkatoimikunnat voivat kerätä luokalle vapaaehtoisesti varoja yhteiseen, koulun ulkopuoliseen toimintaan.


Retket alkavat ja päättyvät pääsääntöisesti koulualueella.


 


Ruokailu ja ruokalista


Oppilaat saavat koulussa päivittäin lämpimän aterian. Koulussamme on mahdollisuus noudattaa erityisruokavaliota allergian tai vakaumuksellisten syiden perusteella.


 


Erityisruokavalion noudattaminen edellyttää terveydenhoitajan tai lääkärin alle vuoden vanhaa kirjallista todistusta.


 


Ruokailuajoista pyritään tekemään rauhallinen oppimistilanne siten, että kaikilla on riittävästi aikaa ruokailuun.


 


Sijaiset


Poissaolevalle opettajalle järjestetään sijainen. Koulumme pyrkii käyttämään tuttuja sijaisia, jotka tuntevat talon tavat. Monet sijaisista ovat opettajaksi opiskelevia tai opetusalalle aikovia.


Tapaturmat ja vakuutus


Tapaturman sattuessa koulusta otetaan yhteyttä oppilaan huoltajiin. Mikäli huoltajat eivät pääse viemään oppilasta terveydenhoitoon, koulusta pyritään järjestämään oppilaan mukaan joku aikuinen. Koulupäivän tai koulumatkan aikana


sekä toimintasunnitelmassa hyväksytyn muun toiminnan puitteissa sattuneet tapaturmat korvaa koululle otettu vakuutus. Oppilaiden vakuutusyhtiö on Fennia, opettajilla OP-Pohjola


 


Jotta yhteys huoltajiin saataisiin nopeasti, pyydämme vanhempia pitämään yhteystietonsa ajan tasalla ja ilmoittamaan muutoksista koululle.


 


Jos huoltajille aiheutuu lapsen tapaturmasta kustannuksia, alkuperäiset kuitit hoitokuluista


(poliklinikka-, terveyskeskus- hoitopäivä- ja


matkakulut) sekä alkuperäiset maksutositteet toimitetaan koulun kansliaan oman tilinumeron kera ja koulusihteeri laittaa paperit vakuutusyhtiöön. Koulun oppilaat ovat vakuutettuja Fennia-vakuutusyhtiössä.


 


Vakuutus on voimassa vain Suomessa ja korvaa julkisen terveydenhuollon piirissä olevat sairauskulut, yksityiskäyntejä ei vakuutus korvaa. Jos lapsella on oma vakuutus, kulut menevät sen kautta.


Teema-lukuvuoden teema


Kullakin lukuvuodella on jokin teema, jonka ympärille vuoden varrella järjestetään opintokokonaisuuksia ja yhteistä toimintaa.


 
 


Tiedotus


Huoltajille tiedotetaan koulun tapahtumista säännöllisesti Wilman kautta, koulun kotisivuilla ja kuukausitiedotteella.


Luokanopettaja viestittää luokan omista tapahtumista viikoittain.


Rehtorin kokoamassa kuukausitiedotteessa kerrotaan mm. tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista kuulumisista.


 


Toiminta-ajatus


Me Tehtaankadun ala-asteella haluamme, että jokainen oppilaamme kasvaa turvallisessa ympäristössä ihmiseksi, joilla on hyvät vuorovaikutustaidot ja joka on tietoinen omista vahvuuksistaan.


Koulutyössämme painotamme viestintäkasvatusta, taide- ja kulttuuriopetusta.


 


Tuntijako


 


 


äidinkieli


ja kirjallisuus 32


A1- kieli 9


A2-kieli 6


B-kieli ruotsi 2


Varhennettu kielenopetus 1


matematiikka 21


uskonto/ET 7


Ympäristöoppi 10


historia ja yhteiskuntaoppi 5


musiikki 14


kuvataide 8


liikunta 13


valinnaisaineet 3


 


viikoittaiset minimituntimäärät


1-2. luokilla 19 (+ alkava vieras kieli 1.lk 2 h/vko 2.lk 1h/ vko)


3. luokalla 22


4. luokalla 24-26


5.-6. luokalla 25-27


 


Tutkimustoiminta


Koulussamme tehdään vuosittain jonkin verran tutkimustyötä sekä omien opettajien että ulkopuolisten tutkijoiden johdolla. Tutkimustoimintaa tekevät hakevat tutkimusluvan Helsingin opetusvirastosta ja oppilaiden tietosuoja turvataan.


 


Toimintasuunnitelma ja – kertomus


Toimintasuunnitelmassa tarkennetaan koulun lukuvuosittaista toimintaa. Lukuvuoden päätyttyä laaditaan toimintakertomus toteutuneesta toiminnasta.


Johtokunta hyväksyy toimintasuunnitelman ja se on nähtävissä Wilma-järjestelmässä.


 


Työrauha ja turvallisuus


Jokaisella oppilaalla ja koulun työntekijällä on oikeus turvalliseen kouluympäristöön. Koulussamme ei kiusaamista tai väkivaltaa hyväksytä missään muodossa. Huonoon käytökseen ja rumaan kielenkäyttöön puututaan välittömästi.


 


Välitunnilla sattuneet ongelmat selvittää ensisijaisesti paikalla ollut välituntivalvoja, tarvittaessa oman opettajan ja rehtorin avustuksella.


 


Väkivaltaisesti käyttäytynyt lapsi lähetetään huoltajan suostumuksella kotiin ja koulunkäyntiä jatketaan vasta, kun asia on huoltajan ja lapsen kanssa selvitetty oppilashuollossa ja mahdollisista jatkotoimista sovittu. Niinpä pyydämme huoltajan koululle selvittämään asiaa. Jos tämä ei ole mahdollista, oppilas työskentelee lopun päivää yksin koulunkäyntiavustajan johdolla. Normaali työskentely luokassa voi jatkua vasta, kun asia on selvitetty.


 


Jos oppilas joudutaan poistamaan koulun alueelta tilanteen rauhoittamiseksi, otetaan aina yhteyttä huoltajaan. Hätätilanteessa oppilaan poistaa poliisi.


 


Väkivaltatilanteista laaditaan kirjallinen raportti oppilashuoltoryhmälle. Väkivallan käytöstä seuraa aina rangaistus. Vakavat väkivaltatilanteet viedään johtokunnan käsiteltäväksi.


 


On tärkeää, että huoltajat ilmoittavat kaikki tietoonsa tulleet kiusaamistapaukset, sillä oppilaat eivät aina kerro kaikkea koulun aikuisille.


 


Uimaopetus


Lukuvuoden aikana 1.-6. luokkien oppilaat osallistuvat kaupungin järjestämään uimaopetukseen.  Uimahallilla on mukana opettaja, joka valvoo oppilaita matkan ja peseytymisen ajan. Uimaopetuksesta vastaavat uimaopettajat. Myös liikuntatunneilla ja kursseilla voidaan käydä uimassa.


 


Ulko-ovet


Koulumme ulko-ovet ovat pääsääntöisesti suljettuina. Koulutaloon pääsee sisälle soittamalla ulko-oven summeria.
 


Urheilupäivät


Lukuvuoden aikana järjestetään muutamia urheilupäiviä. Osa urheilupäivistä on koko koulun yhteisiä, osa luokkatiimien järjestämiä. Urheilupäivinä on pääsääntöisesti poikkeuslukujärjestys, josta tiedotetaan erikseen. Urheilupäivän lajit määräytyvät vuodenaikojen mukaan.


 


Uskonto


Tehtaankadun ala-asteella saa opetusta uskonnoissa: evankelisluterilainen uskonto (UE), ortodoksinen uskonto (UO) ja katolinen uskonto (UR).


 


Vuonna 2003 voimaan tulleen uskonnonvapauslain mukaan uskonnonopetus on oman uskonnon opetusta. Se merkitsee sitä, että opetus ei ole enää tunnustuksellista eikä opettajan tarvitse kuulua samaan uskontokuntaan.


 


Opetus ei saa olla sellaista uskonnonharjoitusta, joka voisi loukata jonkun oppilaan vakaumusta. Opetus on kuitenkin edelleen oman uskonnon opin mukaista ja pakollista uskontokuntaan kuuluville oppilaille.


 


Uskontokuntiin kuulumattomat oppilaat osallistuvat elämänkatsomustiedon opetukseen, josta voivat halutessaan pyytää siirtoa evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen.


Vanhempainillat


Koulu järjestää koko koulun yhteisiä vanhempainiltoja sekä ainakin yhden luokkakohtaisen vanhempainillan lukuvuodessa. Vanhempainilloissa käsitellään ajankohtaisia asioita ja niihin toivotaan vanhempien osallistuvan aktiivisesti.


 


Vanhempainyhdistys


Vanhempainyhdistyksen muodostavat oppilaiden vanhemmat, joiden tavoitteena on edistää kodin ja koulun yhteistyötä ja oppilaiden hyvinvointia.

Vanhempainyhdistys järjestää yhteisiä tapahtumia oppilaille, vanhemmille ja opettajille. Lisäksi se organisoi kerhotoimintaa, jakaa stipendejä
ja tekee hankintoja koululle sekä järjestää keskustelutilaisuuksia. Tapahtumista ja toiminnasta tiedotetaan yhdistyksen facebook-ryhmässä
https://www.facebook.com/groups/tehtiksen.vanhemmat/


Toiminnan tavoitteena on edistää koulun ja kodin yhteistyötä sekä lisätä Tehtisläisten hyvinvointia. Vanhempainyhdistys panostaa aktiiviseen vuorovaikutukseen koulun opettajien ja rehtorin kanssa sekä toimii vanhempien äänitorvena.


 


Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Leena Ankkurinniemi.
Vierailijat (huom. korona-aikana ei vierailuja ole kuin painavissa tapauksissa)


Koulussamme käy vieraita tutustumassa kouluumme. Vierailijoille jaetaan tietoa koulustamme ja he voivat tutustua luokkien työskentelyyn.


 


Välipala


Koulussa ei tarjota välipalaa.


 


Välitunnit


Välitunnit vietetään pääsääntöisesti koulun välituntipihalla. Välitunteja valvoo 1-3 aikuista, joilla on päällään huomioliivit.


Erittäin huonolla säällä välitunnit vietetään sisällä.


 


Wilma


Koulussamme on käytössä sähköinen Wilma-järjestelmä, jonka kautta vanhemmat saavat tietoa lastensa opetusjärjestelyistä, opetuksesta ja koulusta. Huoltajat voivat olla Wilman kautta yhteydessä koulun henkilökuntaan ja opettajiin ja ilmoittaa mm. oppilaan sairastumisesta.


 


Uusien oppilaiden huoltajat saavat oppilaan aloittaessa koulun niin sanotun avainkoodin, jonka avulla huoltaja tekee itse omat Wilma-tunnuksensa. Avainkoodi-lomakkeella on selkeä ohje Wilma-tunnusten tekemisestä. Wilmaan pääsee osoitteesta https://wilma.edu.hel.fi


 


Koulusihteeriltä saa tarvittaessa uuden avainkoodin.


 


 


Äidinkielen opetus


Oppilas, jonka virallinen äidinkieli ei ole suomi, opiskelee suomi toisena kielenä –oppiainetta (S2).


 


Suomi toisena kielenä -oppiainetta oppilas opiskelee pienryhmässä ja tämän lisäksi hän opiskelee suomea oman luokan äidinkielen tunneilla omien tavoitteittensa mukaisesti.


Oppilaalla on oikeus käydä oman äidinkielen, tai kotona puhutun kielen opetuksessa kerran viikossa. Tiedot opetuspaikoista saa koululta ja ne löytyvät myös opetusviraston sivuilta.


 


Jos oman äidinkielen opetukseen on matkaa yli 2 kilometriä, oppilaalla on oikeus haltijakohtaiseen matkakorttiin Helsingin alueella. Matkakortti on tarkoitettu yhteen edestakaiseen opiskelumatkaan kerran viikossa.


 


Lomake haltijamatkakortin hakemiseen ja tiedot oman äidinkielen opetuksesta löytyvät opetusviraston sivulta ja niistä voi tiedustella myös omalta opettajalta. Matkakorttihakemus toimitetaan koulun kansliaan.


 


Yhteistyötahot


Koulumme tekee yhteistyötä monien tahojen kanssa. Lähialueen asioissa teemme yhteistyötä mm. päiväkotien, Norssin, leikkipuistojen, seurakunnan ja kirjaston kanssa. Tarvittaessa toimimme yhteistyössä poliisin ja lastensuojelun kanssa.


 


Yhtenäinen peruskoulu


Nykyisessä koululaissa ei enää tunneta ala-ja yläastetta, vaan puhutaan yhtenäisestä yhdeksänvuotisesta perusopetuksesta ja sitä edeltävästä esiopetuksesta.


 


Teemme tiivistä alueellista yhteistyötä niin, että siirtyminen esiopetuksesta kouluun ensimmäiselle luokalle ja vastaavasti kuudennelta luokalta seitsemännelle tapahtuisi mahdollisimman joustavasti.


 


Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys opetuksessa


Koulumme opetuksessa pyritään ottamaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon. Yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden tavoitteiden on tasapainotettava toisiaan. Näin oppilas saa hyvät eväät elämäänsä.


Yksilöllistetty opetus


Opetus voidaan yksilöllistää kokonaan tai yksittäisen oppiaineen osalta koulupsykologin lausunnon perusteella. Oppilas voi opiskella


yksilöllistetysti myös tavallisessa luokassa. Erityisluokkaan siirtyminen tai isoon luokkaan integroituminen ratkaistaan oppilaskohtaisesti oppilashuollon asiantuntijoitten avulla.


 
 


 


 


Mitä koulu odottaa vanhemmilta?


 


 


Kiinnostusta koulutyötä kohtaan


 


Yhdessäoloa lapsen kanssa


 


Koulun jakaman tiedon lukemista


 


 


Sopivasti mitoitettua apua läksyjen tekoon


 


Henkisen kasvun tukemista


 


Hyvien käytöstapojen esilletuomista


 


Osallistumista tavoitekeskusteluun


siten, että lapsella säilyy keskustelun


päärooli.


 


Aikuisten keskinäistä kunnioittamista


 


 


 


Ongelmien ilmetessä:


- ensin yhteys luokanopettajaan tai ko. aineen opettajaan


- jos asiat eivät selkene, niin sen jälkeen yhteys rehtoriin22.08.2022 09:58