Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Toivolan koulu sijaitsee Helsingin Itä-Pakilassa. Se on nykyaikainen erityiskoulu, joka tarjoaa yksilöllistettyä peruskouluopetusta oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea menestyäkseen opinnoissaan. Koulun oppilaaksiottoalue on koko kaupunki.

Toivolan koulun historian voidaan katsoa alkaneen syyskuun 11. päivänä vuonna 1922. Silloin saapuivat ensimmäiset lapset Toivolan lastenkotiin, joka oli perustettu kansalaissodan orvoille. Lastenkodin yhteyteen perustettiin nimittäin alusta alkaen kansakoulu.

Vuonna 1946 muutettiin tämä alun perin normaalitasoisten lasten Toivola apukoulutasoisten lasten internaattilaitokseksi. Samana vuonna tuli sen koulusta myös virallisesti apukoulu. Vuonna 1975 muuttui Toivolan koulu yksityisestä laitoskoulusta Helsingin kansakoulutoimen alaisuudessa toimivaksi erityiskouluksi.

Toivolan koulussa on luokka-asteet 1-9. Oppilaita on satakuusitoista ja opetusryhmiä kaksitoista. Eheyttävillä ja eriyttävillä opetusmenetelmillä annetaan oppilaille riittävät perustiedot ja -taidot yhteiskunnassa selviytymiseen. Tiedollisista taidoista painotetaan äidinkielen ja matematiikan taitojen omaksumista. Opetus pyrkii käytännönläheisyyteen. Työtavoissa painottuu oppilaiden tekemällä ja kokemalla oppiminen. Opetuksen lähitavoitteena on jatko-opintojen mahdollistaminen.06.09.2021 16:06