Suoraan sisältöön

Opetus

Toivolan koulussa kaikki opetus rakentuu kunkin oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) asetettujen yksilöllisten tavoitteiden saavuttamisen tukemiseen. Opiskelu tapahtuu korkeintaan kymmenen oppilaan, ja usein vielä tätä pienemmissä ryhmissä.

Osa-aikaisen erityisopetuksen tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa niiden oppilaiden opetusta, jotka luokkamuotoisen erityisopetuksen lisäksi tarvitsevat yksilöllisiä opetusjärjestelyjä ja –menetelmiä saavuttaakseen oppimistavoitteensa. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa käytetään entistä yksilöllisempiä tapoja ja tavoitteita oppimisen onnistumiseksi.

Kaiken Toivolan koulussa annettavan opetuksen päämääränä on varmistaa niiden perustaitojen oppiminen, joilla mahdollistetaan jatko-opintopaikan saaminen ja turvataan oppilaan kehittyminen itsenäiseksi ja täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi.20.01.2023 13:46

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma