Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa koulun järjestämissä tilaisuuksissa tai vanhempien perustaman luokkatoimikunnan tapahtumissa.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä.

Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti edellytetään, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Kodin ja koulun yhteistyössä yhteistyökumppaneitamme ovat oppilaat ja heidän vanhempansa/huoltajansa sekä Toivolan oppilaskodin ja muiden lastensuojelulaitosten henkilökunta. Yhteyttä pidetään puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse, kuukausiraportein, reissuvihon ja Wilma-ohjelman välityksellä. Yhteistyössä pyritään säännöllisyyteen, joustavuuteen ja nopeuteen.

Opettajat ja huoltajat tapaavat mm. HOJKSeja laadittaessa.

Marras-joulukuussa järjestetään yhdeksäsluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen yhteinen ammatinvalintailta. Tapahtumassa ammatillisten oppilaitosten erityisryhmien opettajat ja oppilaat kertovat toisen asteen opintomahdollisuuksista. Ennen sitä opo ja luokanopettaja tapaavat oppilaan sekä hänen huoltajansa.

Uusien oppilaiden tutustumispäivä on koulutulokkaiden Woodstock-tapahtuman yhteydessä toukokuussa.

Toivolan koulussa edellytetään, että huoltajat huolehtivat siitä, että oppilaat tulevat kouluun ajoissa kotitehtävät tehtyinä, asianmukaiset varusteet ja opiskeluvälineet mukana. Oppilaan on oltava koulukuntoinen: mikäli oppilas jää pois koulusta sairauden tms. pätevän syyn vuoksi, siitä on ilmoitettava välittömästi kouluun, mieluiten omalle luokanvalvojalle.24.02.2021 15:15