Suoraan sisältöön

Opetus


Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Painotettu opetus    
Kaksikieliselle suomi-englanti luokalle oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella.

Koulumme suomenkielisillä 1. luokilla opiskellaan kaksi viikkotuntia varhennettua A1 –kieliä, englantia tai ranskaa. Opetus tapahtuu kielisuihkun omaisesti, mm. leikkien ja laulujen kautta kieliin tutustuen.23.02.2021 13:14

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma