Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Koulumme on yhtenäinen peruskoulu luokille 1–9. Oppilas voi siis käydä samaa koulua ensimmäiseltä luokalta peruskoulun viimeiseen luokkaan asti. Pääkoululla on myös nuorisotalo, jonka kanssa koulu toimii yhteistyössä.

Koulussamme eri oppimisen vaiheista käytetään termejä juuri (1.-2. lk), runko (3.-6. lk) ja latva (7.-9. lk). Eri vaiheiden nimitykset kuvaavat symbolisesti lapsen oppimispolkua ja taitojen karttumista: Juuressa koulumme oppilaat saavat koululaisen perustaidot, ja rungossa taidot vahvistuvat. Latvassa oksat kasvavat ja tuuheutuvat, kun oppilaat kasvattavat itsetuntemustaan ja löytävät omia vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan.09.09.2020 10:21