Suoraan sisältöön

Opetus

Koulumme opetus- ja kasvatustyön tavoitteena ovat oppilaan hyvät elämänhallintataidot ja yleissivistys. Lapsen kasvua ja itsetuntoa tukee eheä yhdeksänvuotinen oppimispolku ja toimiminen vuorovaikutuksessa eri-ikäisten oppilaiden kanssa. Oppimisessa korostuu vuorovaikutus ja oppimaan oppimisen taidot.

Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

7.–9.-luokilla opiskellaan kolmessa jaksossa ja osa opiskeltavista oppiaineista vaihtuu jakson vaihtuessa. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa.


Tuntijako (pdf)23.02.2021 13:13

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma