Suoraan sisältöön

Johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.


Johtokunnan kokousten pöytäkirjat:

Johtokunnan kokouksen 31.5.2022 pöytäkirja

Johtokunnan kokouksen 23.2.2022 pöytäkirja

Johtokunnan kokouksen 6.10.2021 pöytäkirja

Johtokunnan kokouksen 9.9.2021 pöytäkirja

Johtokunnan kokouksen 31.5.2021 pöytäkirja

Johtokunnan kokouksen 25.3.2021 pöytäkirja

Johtokunnan kokouksen 24.11.2020 pöytäkirja

Johtokunnan kokouksen 30.9.2020 pöytäkirja

Johtokunnan kokouksen 27.5.2020 pöytäkirja

Johtokunnan kokouksen 1.10.2019 pöytäkirja

Johtokunnan kokouksen 28.5.2019 pöytäkirja

Johtokunnan kokouksen 21.3.2019 pöytäkirja

Johtokunnan kokouksen 27.9.2018 pöytäkirja

Johtokunnan kokouksen 5.6.2018 pöytäkirja

Johtokunnan kokouksen 10.10.2017 pöytäkirja 


Johtokunnan jäsenet
01.06.2022 09:40