Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto

Vartiokylän yläasteen koulu on oman alueensa lähikoulu. Oppilaat tulevat kouluun pääosin Puotilan ja Vartiokylän ala-asteen kouluista.

Vartiokylän yläasteella on jokaisella luokka-asteella soveltuvuuskokeen perusteella valikoituva viestintäluokka ja matemaattis-luonnontieteellisten aineiden luma-luokka. Lisäksi koulussa voi jatkaa ruotsin kielen kielikylpyä. Koulussa voi opiskella myös monimuotoluokalla.

Jos olette muuttamassa alueelle, kannattaa ottaa yhteyttä koulun rehtoriin ja kysellä oppilaspaikkaa.


7. luokalle hakeutuminen (aloitus elokuussa 2023):

Yhtenäisen peruskoulun oppilas jatkaa omassa koulussaan 7. luokan opintoja. Muilla 6.-luokkalaisilla on jokin nimetty lähikoulu. Jokaisella on oikeus päästä omaan lähikouluunsa. Puotilan ala-asteen ja Vartiokylän ala-asteen oppilaiden lähikoulu on Vartiokylän yläaste. Puotilan ja Roihuvuoren ala-asteiden ruotsin kielen kielikylpyoppilaiden kielikylpypolku johtaa Vartiokylän yläasteelle.

Ala-asteet ohjeistavat tarkemmin, miten 7. luokalle hakeutuminen tapahtuu. Matematiikka-luonnontiede-painotuksen soveltuvuuskoe pidetään keskiviikkona 11.1.2023 klo 9.00 ja viestintäpainotuksen soveltuvuuskoe maanantaina 30.1.2023 klo 9.00-11.00 (A-L)  ja 11.00-13.00 (M-Ö). Mikäli viestintäkokeen kellonaika ei sovi, asiasta voi neuvotella ottamalla kouluun yhteyttä. Oppilaaksiottopäätökset postitetaan koteihin myöhemmin ilmoitettavana päivänä. Mikäli myönnettyä oppilaspaikkaa ei haluta ottaa vastaan, huoltajan tulee ilmoittaa asiasta rehtori Pertti Purhoselle kirjallisesti (esim. sähköpostilla) myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Vartiokylän yläasteelle on mahdollista ottaa etupäässä oman kaupungin oppilaita. Muiden kuntien oppilaita kouluun voidaan ottaa, mikäli koulussa on tämän jälkeen vielä tilaa.

Painotetun opetuksen esitteet: 


Viestintäpainotuksen esite


Luma-painotuksen esite
27.10.2022 10:13