Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Vattuniemen koulu on aloittanut toimintansa elokuussa 2020. Koulussa järjestetään opetusta vuosiluokille 1-6. Lukuvuonna 22-23 Oppilaita koulussa on 469.

Vattuniemen koulun oppivassa yhteisössä huolehditaan jokaisen hyvinvoinnista. Opimme ilolla, ihmetellen ja oivaltaen.

Koulun toimintaa ohjaavat avoimuus, vastuullisuus ja yhdessä tekeminen. Koulussa käyttäydytään hyvin ja otetaan toiset ja ympäristö huomioon. Vattuniemen yhteisöllisessä koulussa kasvatetaan vastuullisia ja avoimia oppilaita.
05.08.2022 11:19