Suoraan sisältöön

Opetus

Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Vattuniemen ala-asteen koululla opiskellaan kielirikasteisesti vuosiluokilla 1.-6. Kielirikasteisuus on osa koko koulun toimintakulttuuria. Kielirikasteinen opetus tapahtuu englannin kielellä. Oppilas osallistuu kielirikasteiseen opetukseen A1-kielen valinnasta riippumatta.

Kielirikasteisessa opetuksessa käytetään CLIL-pedagogiikkaa, jossa keskeistä on opetuksen kaksoistavoite: vieraan kielen ja sisällön samanaikainen oppiminen. CLIL-opetuksessa englannin kielellä voidaan opettaa sekä eri oppiaineita että oppiainerajat ylittäviä opetussisältöjä ja -kokonaisuuksia. Opetuksen sisällöt ja tavoitteet ovat valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.23.02.2021 13:20

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma