Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Tulevien ekaluokkalaisten kouluun ilmoittautuminen

Koulupaikka vastaanotetaan aikavälillä 9.1.-29.1.23 ASTI-järjestelmässä. Jos et ilmoita lastasi sähköisesti kouluun, ilmoittautuminen on koululla ke 25.1. klo 8-10 osoitteessa Koukkusaarentie 9. Oppilaaksiottopäätökset lähetetään huoltajille pe 3.3.23.

Keskiviikkona 11.1.2023 klo 17.30 pidettiin tiedotustilaisuus tulevien 1-luokkalaisten huoltajille. Tilaisuudessa kerrottiin oppilaaksiotosta, opiskelusta 1. luokalla ja A1-kielivalinnasta.

Iltapäivätoiminnan esittely

Huoltajainfon materiaali


Painotettu musiikin opetus 3.luokalta alkaen

Vuoniityn peruskoulussa voi opiskella painotettua musiikkia 3. luokalta alkaen. Mukaan hakeudutaan 2. vuosiluokalla.

Oppilaat valitaan musiikkipainotukseen soveltuvuuskokeen perusteella. Musiikkipainotuksessa on musiikin opetuksessa laajemmat tavoitteet kuin muutoin peruskoulussa. Musiikkipainotuksessa annetaan valmiuksia ja virikkeitä monipuoliseen musiikin harrastamiseen. Lähtökohtana on musiikin tekeminen yhdessä, laulaminen, soittaminen sekä erilaiset projektit.

Musiikkipainotuksessa olevilla oppilailla on musiikkia 3-4 tuntia viikossa. Kokonaistuntimäärä ei käytännössä lisäänny, vaan muissa taitoaineissa tunteja on hieman vähemmän. Tunneilla opiskellaan laulua, soittoa, musiikkitietoa, musiikin historiaa sekä musiikkiliikuntaa.

Musiikkipainotuksessa opiskelu on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Pääosassa ovat erilaiset esiintymiset ja konsertit, joita vuosittain on useita. Musiikkipainotuksessa opiskelevat oppilaat ovat osallistuneet esimerkiksi Kansallisoopperan koululaisooppera -projektiin, Helsingin kaupungin orkesterin Juniorkonserttiin ja lisäksi jouluisin ja keväisin koulun konsertteihin.

Miten mukaan?

Haku painotettuun musiikinopetukseen on päättynyt ja valintakoe tilaisuus pidettiin 16.1. Uusintakoe on maanantaina 30.1. Uusintakoepäivään voi osallistua vain, jos oppilas on sairaana varsinaisena valintakoepäivänä (lääkärintodistus vaaditaan). Ilmoitus on tehtävä viimeistään varsinaisena valintakoepäivänä rehtorille.

Yksilökoeaika kerrotaan soveltuvuuskokeen yhteydessä. Musiikkipainotukseen voi hakea kuka tahansa oppilas ja aiempaa harrastuneisuutta ei vaadita. Soveltuvuuskoetta ei tarvitse jännittää! Tarkemmat ohjeet soveltuvuuskokeeseen ovat Painotettu opetus-osiossa.


Seitsemännelle luokalle siirtyminen

Ilmoittautuminen seitsemännelle luokalle on päättynyt.
Kasvatuksen ja koulutuksen Kuudesluokkalaisen opas tarjoaa lisätietoa 7. luokalle siirtyville. Opas löytyy myös englanniksi.

7. luokalle siirryttäessä oppilas voi:

  • siirtyä osoitteenmukaiseen lähikouluun
  • jatkaa nykyisessä yhtenäisessä peruskoulussa
  • jatkaa 1. tai 3. luokalta alkaneessa painotetussa, kaksikielisessä tai englanninkielisessä opetuksessa (osallistuttava valintakokeeseen, jos ei ole ensimmäisenä hakuvaihtoehtona)
  • hakea muuhun painotettuun, kaksikieliseen tai englanninkieliseen opetukseen
  • hakea muuhun kuin osoitteenmukaiseen lähikouluun

Jos oppilas on hakeutumassa englanninkieliseen, kaksikieliseen tai painotettuun opetukseen, eri vaihtoehtoihin voi tutustua Helsingin kaupungin sivuilla Painotettu opetus-osiossa.

Valintakokeet pidetään 11.1.–9.2.2023, eikä niihin lähetetä erillistä kutsua.

Seitsemännelle luokalle siirtyvien oppilaiden oppilaaksiottopäätökset postitetaan 24.3.2022.

Painotettu opetus Vuoniityn peruskoulussa

Vuoniityn peruskoulussa tarjotaan painotettua opetusta musiikissa ja mediakasvatuksessa. Tietoa soveltuvuuskokeista löytyy kotisivujen Painotettu opetus -kohdasta.

Musiikin valintakoe järjestetään ti 24.1. klo 9 osoitteessa Koukkusaarentie 9. Ajan yksilökokeeseen saa tilaisuudessa. Uusintakoe pidetään ti 31.1. klo 13.

Mediakasvatuksen valintakoe järjestetään ke 1.2. klo 9 osoitteessa Koukkusaarentie 9. Uusintakoe pidetään ke 8.2. klo 13.

Uusintakoepäiviin voi osallistua vain, jos oppilas on sairaana varsinaisena valintakoepäivänä (lääkärintodistus vaaditaan). Ilmoitus on tehtävä viimeistään varsinaisena valintakoepäivänä rehtorille.

Tiedotustilaisuus seitsemännelle luokalle siirtymisestä 25.10.

Kuudesluokkalaisten huoltajille järjestettiin ti 25.10. alueellinen tiedotustilaisuus. Tilaisuudessa kerrottiin Vuosaaren kouluista ja käsiteltiin mm. oppilaaksiottoa seitsemännelle luokalle, koulujen painotettua opetusta, kielitarjontaa sekä yläkoulun valinnaisuutta.

Tiedotustilaisuuden materiaali


Infotilaisuus kielivalinnasta ja musiikkipainotuksesta tokaluokan huoltajille 

Vuoniityn peruskoulun infotilaisuus vapaaehtoisesta A2-kielivalinnasta ja musiikkipainotukseen hakeutumisesta pidettiin  9.11.

Infotilaisuuden materiaalit24.01.2023 18:06