Hoppa till innehållet

Vår skola

Degerö lågstadieskola är belägen i ett naturskönt område nära Hertonäs park. På gården finns två byggnader; ett gammalt skolhus från 1898 och ett nyare som blev färdigt 2000. Skolan har ca 140 elever. I skolan går elever från åk 1-6 och Barnavårdsföreningen har eftermiddagsverksamhet för årskurserna 1-2. Undervisningen i gymnastik och teknisk slöjd ordnas i Herttoniemenrannan ala-aste, eftersom Degerö saknar utrymmen.

Skolans mål för inlärning och fostran utgör skolans prioriteringar. Skolan prioriterar även kontakten mellan hem och skola samt samarbetet med våra förskolor och andra närliggande skolor.

Skolan arbetar för att utveckla och upprätthålla den trygghet, trivsel och samhörighet som vi uppnått genom att arbeta över klassgränserna i ett årskursindelat system. På det sättet blir alla bekanta med varandra.

Skolans mål vid inlärningen är att ge eleverna goda basfärdigheter i samtliga ämnen. Läsning, skrivning och räkning utgör en integrerad del av alla läroämnen. Skolan arbetar för att eleverna skall kunna tillägna sig olika modeller för inlärning för att utveckla sitt eget arbetssätt.30.08.2022 08:46