Hoppa till innehållet

Hoplaxskolan

Hoplaxskolan är en enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1-9 och förskola. Skolan har verksamhet på fem olika adresser i västra Helsingfors. Två av enheterna ligger i Munksnäs och de övriga tre i Haga, Kårböle och Sockenbacka. Hoplaxskolan har inlett sin verksamhet 1.8.2014, men enheterna har redan tidigare haft ett tätt samarbete under många år.


Angående anmälan till skolan

Läs mera under Aktuellt


Läsåret 2022-2023

Läsåret börjar torsdagen den 11 augusti enligt nedanstående tidtabell:

Samtliga elever i årskurserna 1-7 kl. 9.00 på enhetens skolgård
Elever i årskurs 8 och 9 kl. 10.00 på enhetens skolgård.

Den första skoldagen pågår till ca kl.13, från och med fredagen 12.8 följer vi schemat i årskurserna 6-9, platscheferna meddelar om de första skoldagarna.


Lov- och arbetstider läsåret 2022-2023

Svenska sektionen beslutade fastställa loven och arbetstiderna läsåret
2022–2023 i de svenska grundskolorna och gymnasierna i Helsingfors
enligt följande:


Höstterminen 11.8.2022 (tor) - 22.12.2022 (tor)
Höstlovet 17.10.2022 (mån) - 21.10.2022 (fre)
Jullovet 23.12.2022 (fre) - 8.1.2023 (sön)
Vårterminen 9.1.2023 (mån) - 3.6.2023 (lör)
Sportlovet 20.2.2023 (mån) - 24.2.2023 (fre)www.hoplax.edu.hel.fi 
Rektor Pia Silvander 
Närmare kontaktinformation 
08.08.2022 09:35