Hoppa till innehållet

Kontakt

Kottby lågstadieskola
Besöksadress: 
Lyckovägen 18, Kottby
Parisgränden 2 A 2, Arabia kvartersskola, (ingång från gården)

Postadress:
PB 60301, 00099 Helsingfors stad (Kottby)
PB 55301, 00099 Helsingfors stad (Arabias kvartersskola)

Skolsekreterare Karin Fougstedt
tfn 040 334 8559, karin.fougstedt (snabel-a) hel.fi

Kansliet är öppet må kl. 8–14, ti 8-15.

Rektor Heidi Dufva 
tfn 040 536 4397
heidi.dufva (snabel-a) hel.fi

Platsschef Satu Wendell, tfn 040 531 4061
satu.wendell (snabel-a ) edu.hel.fi

Direktionens ordförande Krister Ax
krister.ax (snabel-a )gmail.com

Lärarrummet
tfn 09 310 82310, 040 334 8558

Lärarrummet Arabias kvartersskola
tfn 040 336 2294

Speciallärare Linn Autere,
Arabia kvartersskola
tfn 040-837 4775

Speciallärare Madeleine Arinze,
Kottby enheten
nås enklast via Wilma-programmet

Skolpsykolog, Andrea Holm
tfn 09 3102 6048/040 638 9034 eller via Wilma

Skolkurator, Linda Huhtamäki och Lina Stenman
nås enklast via Wilma

Skolhälsovårdare Charlotte Augustin
nås enklast via Wilma   

Skolvärd
tfn 040 922 4642

Skolrestaurangen Kottis
tfn 09 310 84055

Regional koordinator för eftermiddagsverksamheten
tfn 09 310 87103
08.11.2022 12:48