Hoppa till innehållet

Lov- och arbetstider

Lov— och arbetstider läsåret 2022-2023

Svenska sektionen beslutade fastställa loven och arbetstiderna läsåret 2022–2023 i de svenska grundskolorna och gymnasierna i Helsingfors
enligt följande:

Höstterminen 11.8.2022 (tor) - 22.12.2022 (tor)
Höstlovet 17.10.2022 (mån) - 21.10.2022 (fre)
Jullovet 23.12.2022 (fre) - 8.1.2023 (sön)
Vårterminen 9.1.2023 (mån) - 3.6.2023 (lör)
Sportlovet 20.2.2023 (mån) - 24.2.2023 (fre)

Sektionen beslutade samtidigt ge rektorerna befogenhet att besluta om en avvikelse (en enda dag) under läsårets gång, utom ifråga om datum
för skolstarten, datum för vårterminsstarten och givetvis ifråga om den lagstadgade tidpunkten för när skolarbetet avslutas.
23.06.2022 09:58