Hoppa till innehållet

För föräldrarna

Samarbetet mellan hem och skola är en del av skolans verksamhet som fastställs i läroplanen. Skolan kommer överens om verksamhetsformerna i samarbete med föräldrarna.

Samtliga skolor i Helsingfors har en direktion med representanter för föräldrarna. Direktionen beslutar om skolans verksamhetsplan, godkänner budgeten och framlägger ett förslag till läroplan för utbildningsnämndens svenska sektion.

Föräldrarna får en chans att bekanta sig med varandra genom tillställningar som ordnas av skolan eller vid evenemang som ordnas av klassföräldrarna. Minerva Hem och Skola stöder skolans verksamhet och främjar samarbetet mellan hem och skola.

Det elektroniska systemet Wilma fungerar som den huvudsakliga informationskanalen mellan vårdnadshavare och skola. Genom Wilma får föräldrarna aktuell information om sitt barns skolgång. Klassläraren informerar vårdnadshavarna om det kommande skolarbetet via Wilma varje vecka. På motsvarande sätt förväntas det att föräldrarna informerar skolan om frågor som gäller barnet, till exempel frånvaro. Vi förutsätter att föräldrarna meddelar skolan om barnets sjukfrånvaro genast första frånvarodagen. Frånvaroanmälan görs på Wilma.

Wilmas inloggningssida25.02.2021 08:46