Hoppa till innehållet

För föräldrarna

Föräldraföreningen HoSiS är frivillig verksamhet för skolans och elevernas bästa. Föräldraföreningen ordnar evenemang och program i samarbete med skolan. Föreningen kan också fungera som extra stöd för skolans officiella beslutande organ, direktionen. Samarbete med andra föräldrar kan också vara ett stöd i olika uppfostringsfrågor.

Skolans föräldraförening heter Hem och Skola i Staffansby r.f. Eva Persson är föreningens ordförande.

Lärarna använder i första hand Wilma-programmet för kontakten med hemmen. Wilma-adressen är https://helsinki.inschool.fi
14.11.2022 11:20