Hoppa till innehållet

Direktionen

Grundskolans direktion består av representanter för föräldrar och personal. Elevernas representanter har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Direktionens uppgifter framgår av Helsingfors stads förvaltningsstadga.

Direktionerna har till uppgift att utveckla och stödja undervisningen och fostran och att främja samarbetet mellan skolan eller gymnasiet och hemmet.

Till direktionernas uppgifter hör att godkänna den årliga verksamhetsplanen, utom när det gäller loven och arbetstiderna under läsåret och att godkänna en ordningsstadga eller andra ordningsbestämmelser. Direktionen kan också avstänga en elev vid grundskolan för högst en månad och besluta att avstängningen får verkställas innan beslutet vunnit laga kraft.

Direktionens protokoll läggs ut på den här sidan så snart de är justerade.

Protokollen

Protokoll 23.9.2020

Protokoll 10.3.2021

Protokoll 10.5.2021

Protokoll 20.9.2021

Protokoll 18.10.2021

Protokoll 4.4.2022

Protokoll 12.5.2022

Protokoll 15.9.2022

Direktions­ledamöterna16.09.2022 12:57