Hoppa till innehållet

Eftermiddagsverksamhet

Elever i årskurs 1–2 och specialelever kan ansöka om en plats i den lagstadgade eftermiddagsverksamheten. Barnen antas till eftermiddagsverksamheten för ett år i taget. Antagningen grundar sig på stadens gemensamma urvalsprinciper. För verksamheten tas en fast månadsavgift. Nedsatt avgift eller befrielse från avgiften kan beviljas på basis av familjens inkomster.

Eftermiddagsverksamheten erbjuder barnet meningsfull verksamhet efter skoldagens slut. För verksamheten ansvarar utbildade ledare. Barnen får mellanmål under eftermiddagen.

Eftermiddagsverksamheten ordnas i skolorna eller i lokaler i närheten av dem. Verksamheten ordnas av skolorna, olika föreningar, församlingar, daghem och privata aktörer. Verksamheten börjar efter skoldagen slut och pågår senast till klockan 17. Inom den verksamhet som utbildningsverket arrangerar fungerar skolassistenter som ledare.

Eftermiddagsversamhetsansökan kan göras elektroniskt via följande länk :
https://www.hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/grundskolor/morgon-efte...

I Staffansby lågstadieskola är det Linguajoy som ordnar eftermiddagsverksamheten  för årskurs 1-2 i skolans utrymmen.

Linguajoy Active Eftis erbjuder ett inspirerande samt internationellt program, som ger barnen möjlighet att utveckla det engelska språket på ett mångsidigt sätt. Eftermiddagsverksamheten omfattar utomhusvistelse, motion, spännande spel, lekar, musik, internationell konst och vetenskapsprojekt samt lugna vilostunder och avslappnings stunder. Under läsåret ordnas även språkbad i bland annat mandarin och spanska. Välkommen med!
Verksamheten ordnas av: Linguajoy Kielikerhot Oy
Adress: Trastvägen 20, 00780 Helsingfors
Kontaktuppgifter till Linguajoy Eftis: info@linguajoy.fi, Henrietta Kvist tel. 041 319 6675


Sökning av eftermiddagsverksamhet.

Eftermiddagsverksamhet i området på kartan


17.01.2022 14:38